Trong bài học kinh nghiệm lúc này, acthan.vn đang liên tục share về 2 đại lượng đo độ dài qua bài học kinh nghiệm tân oán lớp 3 đề-ca-mét với héc-tô-mét.Tại những bài học trước, con đã có được là thân quen cùng với bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm. Trong bài học từ bây giờ, acthan.vn đã liên tiếp chia sẻ về 2 đại lượng đo độ nhiều năm qua bài học tân oán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.

Bạn đang xem: 1 héc tô mét bằng bao nhiêu mét

1. Ôn tập những đơn vị đo độ nhiều năm đã học

1.1. Giới thiệu những đơn vị đo độ dài vẫn học.

Các đơn vị đo độ dài đã học:

Đơn vị độ dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị đo độ dài

*

1.3. Quy tắc quy đổi đơn vị chức năng đo độ dài

*

2. Toán thù lớp 3 Đề-ca-mét

*

3. Tân oán lớp 3 Héc-tô-mét

*

4. Bài tập thực hành - Có lời giải

4.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào khu vực trống

a) 1hm = ...cm

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m

d) 1hm = …m

Bài 2: Điền vào địa điểm trống

1km = …dam

1km = ...hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam - 35dam

b) 200hm - 150hm + 40hm

c) 230hm - 90hm - 30hm

d) 120dam + 20dam - 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km - 20dam + 30dam

b) 15dam - 50m + 40cm

c) 2km + 10hm - 30dam

d) 3hm - 15m + 100m

Bài 5: Một sợi dây dài 50dm, bạn ta đã giảm 3hm. Hỏi độ nhiều năm sót lại của sợi dây là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1:

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2:

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3:

a)

10dam + 50dam - 35dam

= 60dam - 35dam

= 25dam

b)

200hm - 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c)

230hm - 90hm - 30hm

= 140hm - 30hm

= 110hm

d)

120dam + 20dam - 65dam

= 140dam - 65dam

= 75dam

Bài 4:

a)

10km - 20dam + 30dam

= 1000dam - 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b)

15dam - 50m + 40cm

= 15000cm - 5000cm + 40cm

= 10000centimet + 40cm

= 10040cm

c)

2km + 10hm - 30dam

= 200dam + 100dam - 30dam

= 300dam - 30dam

= 270dam

d)

3hm - 15m + 100m

= 300m - 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5:

Đổi 3hm = 30dam

Độ lâu năm còn sót lại của sợi dây là:

50 - 30 = trăng tròn (dam)

Đáp số: 20dam

5. những bài tập từ luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào chỗ trống

a) 1hm = ...dam

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam - 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm - 30hm

d) 90dam - 10dam + 45dam

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB lâu năm 3hm, đoạn trực tiếp CD dài hơn đoạn trực tiếp AB 2dam. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng CD.

Xem thêm: Cách Xem Chân Gà Cúng Đầu Năm Để Biết Vận Mệnh Hung Cát, Cách Xem Chân Gà Cúng Đúng Nhất

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Bài 3:

Đáp số: 32dam.

Bài viết bên trên đang share những kỹ năng về Tân oán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét. Hãy xem thêm những video bài xích giảng trên acthan.vn sẽ giúp đỡ nhỏ học tập kết quả rộng nhé!