Y phục ngay thẳng đứng nhắm đến bàn thờ cúng Phật. Nếu đơn vị không tồn tại vị trí thờ phượng rất có thể luân chuyển mặt về phía Tây (hướng khía cạnh ttách lặn).

Bạn đang xem: A di đà phật thân kim sắc

1. ĐẢNH LỄ

Chí trọng tâm đhình ảnh lễ: Nam tế bào tận hỏng không thay đổi pháp giới quá, hiện, vị lai thập pmùi hương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí vai trung phong đhình họa lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chỏng Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Tây Pmùi hương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh hao Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. TÁN PHẬT

A Di Ðà Phật thân nhan sắc đá quý Tướng tốt quang đãng minc trường đoản cú chỉnh tề Năm Tu Di uyển gửi bạch hào Bốn biển lớn to vào nngay sát đôi mắt biếc

Trong hào quang quẻ hóa vô số Phật Vô số Bồ tát hiện tại ở vào Bốn mươi tám nguyện độ bọn chúng sinh Chín phđộ ẩm sen quà lên giải thoát

Quy mạng lễ A Di Ðà Phật Tại pmùi hương Tây thế giới an lành Con nay xin phạt nguyện vãng sanh Cúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ.

Nam-tế bào Tây phương thơm Cực lạc nhân loại đại từ đại bi A Di Đà Phật.

3. NIỆM PHẬT

Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng những càng tốt) Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần) Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần) Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Nam-mô Thanh hao Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

4. SÁM HỐI

Con xưa đã sinh sản bao ác nghiệt Đều vì vô thủy tsi sân mê mệt Bởi thân khẩu ý phát có mặt Hết thảy nhỏ nay nguyện sám ăn năn. (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN

Nguyện sanh Tịnh Độ sinh sống Tây Pmùi hương Chín phẩm hoa sen là bố mẹ Hoa nngơi nghỉ thấy Phật chứng vô sanh Bồ Tát bất thối hận là chúng ta lữ.

6. TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phạt trung tâm vô thượng.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Nguyện cho chúng sinh thấu rõ gớm tạng, trí tuệ như hải dương.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp, biết yêu quý nhau.(1 lạy)

7. HỒI HƯỚNG

Nguyện rước công đức này Trang nghiêm Phật Tịnh Độ Trên thường tứ ân nặng nề Dưới cứu khổ cha đường

Nếu có ai thấy nghe Đều phân phát lòng tình nhân đề Hết một báo thân này Đồng sinh cõi Cực Lạc

Nghi thức niệm Phật (Tiếng Hán)

1. ĐẢNH LỄ

Chí trung khu đhình ảnh lễ: Nam mô tận hư không biến chuyển pháp giới quá, hiện nay, vị lai thập pmùi hương chỏng Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Clỗi Tôn Bồ Tát, Linch Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tkhô giòn Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. TÁN PHẬT

A Di Đà Phật thân kyên sắc đẹp Tướng hảo quang quẻ minc vô đẳng luân Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di Hám mục trừng tkhô hanh tứ đọng đại hải

Quang trung hóa Phật vô vàn ức Hóa Bồ tát chúng diệc vô bờ Tđọng thập bát nguyện độ chúng sanh Cửu phđộ ẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

Khể thủ Tây Phương thơm An Lạc quốc Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư Ngã klặng phạt nguyện, nguyện vãng sinh Duy nguyện từ ảm đạm nức hiếp tbọn họ.

Nam-mô Tây phương thơm Cực lạc thế giới đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật.

3. NIỆM PHẬT

Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng nhiều càng tốt) Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần) Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần) Nam-tế bào Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Nam-tế bào Tkhô giòn Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

4. SÁM HỐI

Ngã tích slàm việc tạo thành chỏng hiểm sâu Giai do vô thủy tđắm đuối sảnh mê mệt Tùng thân ngữ ý đưa ra snghỉ ngơi sinh Nhất thiết bổ kyên ổn giai sám hối hận. (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN

Nguyện sinh Tây pmùi hương Tịnh độ trung Cửu phđộ ẩm liên hoa vi prúc chủng loại Hoa knhị loài kiến Phật ngộ vô sanh Bất tăn năn Bồ Tát vi các bạn lữ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Hamburger Bò Kiểu Mỹ Đơn Giản Tại Nhà, Món Hamburger Bò Kiểu Mỹ Đơn Giản Tại Nhà

6. TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật. Đương nguyện bọn chúng sinh thể giải đại đạo, phát vô thượng trọng điểm.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Đương nguyện chúng sinh thâm nhập khiếp tạng, trí huệ nhỏng hải.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhứt thiết vô hổ ngươi.(1 lạy)

7. HỒI HƯỚNG

Nguyện dĩ thử công đức Trang nghiêm Phật Tịnh độ Thượng báo tứ trọng ân Hạ tế tam thiết bị khổ

Nhược hữu con kiến văn uống mang Tức phân phát Bồ đề trung tâm Tận test nhứt báo thân Đồng sanh Cực Lạc quốc.