There is với There are là 2 cặp kết cấu luôn luôn xuất hiện thêm với mọi người trong nhà để reviews về con số của đồ như thế nào đó. Mặc cho dù rứa, hai cấu trúc này vẫn có sự khác biệt nhau về cách sử dụng. Để giúp bạn rời lầm lẫn giữa cặp cấu tạo này trong quá trình thực hành thực tế, Cửa Hàng chúng tôi xin gửi đến chúng ta nội dung bài viết sau đây về những dạng bài xích tập There is There are. Cùng theo dõi cùng làm cho bài bác tập nhé!


Thực hành bài tập There is There are

Cấu trúc

Cùng ôn tập kỹ năng và kiến thức cùng giải pháp cần sử dụng Theere is there are của Tiếng Anh ngay lập tức dưới.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are violet

I.There is

There is + Nsố ít

Ex: There is an táo bị cắn dở on the table.

(Có một quả apple trên bàn)

There is + Nko đếm được

Ex: There is hot milk in the bottle.

(Có sữa rét vào bình)

Nếu danh tự trước tiên của chuỗi liệt kê là danh trường đoản cú số không nhiều thì ta cần sử dụng cấu tạo ‘There is’

Ex: There is a pen, a ruler và a book on the table.

(Có một cái cây bút, một cái thước nhựa kẻ và một quyển sách bên trên bàn)

II. There are

There are + Nsố nhiều

Ex: There are three bananas in my bag.

(Có bố trái chuối vào túi của tôi)

Khi danh tự của chuỗi liệt kê bắt đầu bằng danh trường đoản cú số nhiều thì dùng kết cấu ‘There are’

Ex: There are two oranges, four bananas & a cake in the fridge.

(Có 2 quả cam, 4 quả chuối cùng 1 dòng bánh phía trong gầm tủ lạnh)


*

Luyện tập bài xích tập There is There are


những bài tập there is there are

Exercise 1: Điền ‘There is/There are’ vào chỗ trống làm thế nào để cho thích hợp

1._____________ a big bottle on the table.

2.____________ many chairs in the living – room.

3. ____________ four cats and a dog in my house.

4. ____________ furniture in that room.

5. ____________ an ice – cream in the fridge.

6. ____________ some children in the yard.

7. ____________ a máy tính xách tay, a mouse & two pens in my bag.

8. ____________ many quiz programs on TV last night.

9. ____________ a theater near her house.

10 ____________ many fans in the room.

Exercise 2: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1.There/two chairs/front of/table/room.

2. There/a dustbin/near my bed.

3. There/five French students/his class.

4. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

5. There/four other people/are/ still/arrive sầu.

6. There/not/a freezer/his table.

7. there/any cheese/that sandwich?

8. there/any cliens/store?

9. There/no petrol/the motorbike.

10. There/no milk/left/the bottle.

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi không nên (trường hợp có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

3. There isn’t some water in the glass.

4. There aren’t any money in her wallet.

5. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

Exercise 4: Điền mạo từ a/an/some/any vào chỗ trống

1.There are ________ people in the yard near my house.

2. There is ________ ariport adjacent the city.

3. Are there ________ tourist in that resort?

4. There is ________ parrot in the cage.

5. There are ________ bears near the monkey.

6. There is ________ gorilla in the forest.

7. There is _________ elephant with ______ tiger in the zoo.

8. There aren’t ________ dolphins in the aquarium.

9. There is no longer ________ justification for private schools in France.

10. There are _______ foreigners in that area.

11. There aren’t ________ fantasic places near his house.

12. There is ________ celling bạn in my house.

13. Are there ________ microwaves in her kitchen?

14. There is ________ salt and sugar in these sauce.

15. There is ________ difficult programs on the quiz.


Đáp án

Exercise 1:

1.______There is_______ a big bottle on the table.

2. _____There are _____ many chairs in the living – room.

3. _____ There are _______ four cats and a dog in my house.

4. _____ There is _______ furniture in that room.

5. ______ There is ______ an ice – cream in the fridge.

6. ______ There are ______ some children in the yard.

7. ______ There is ______ a máy vi tính, a mouse and two pens in my bag.

8. ______ There are ______ many quiz programs on TV last night.

9. _______ There is _____ a theater near her house.

10 _______There are_____ many fans in the room.

Exercise 2:

1.There are two chairs in front of the table in the room.

2. There is a dustbin near my bed.

3. There are five French students in his class.

4. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

5. There is four other people who are still to lớn arrive sầu.

6. There isn’t a freezer in his table.

7. Is there any cheese in that sandwich?

8. Are there any cliens in the store?

9. There is no petrol in the motorxe đạp.

10. There is no milk left in the bottle.

Exercise 3:

1.some ➔ any (vì câu đậy định thường dùng any không dùng some)

2. are ➔ is (bắt đầu chuỗi liệt kê là danh từ bỏ số không nhiều đề nghị dùng There is chứ không cần sử dụng There are)

3. some ➔ any (bởi câu tủ định hay được sử dụng any ko dùng some)

4. aren’t ➔ isn’t (vì money là danh trường đoản cú ko đếm được đề nghị dùng There is chứ không cần sử dụng There are)

5. are ➔ is (vì letter là danh từ số ít)

Exercise 4:

.There are ___some_____ people in the yard near my house.

➔ Người là danh tự đếm được số nhiều và phối kết hợp cùng cấu tạo There are

There is ____an____ ariport adjacent the thành phố.

➔ Cấu trúc there is + Nsố ít

Are there ____any____ tourist in that resort?

➔ Dạng lấp định cần dùng ‘any’

There is ____ a ____ parrot in the cage.

➔ Cấu trúc there is + Nsố ít

There are ____some____ bears near the monkey.

➔ Gấu là danh tự đếm được số các và phối hợp cùng cấu trúc There are

There is ____ a ____ gorilla in the forest.

➔ Cấu trúc there is + Nsố ít

There is ____an_____ elephant with ___a___ tiger in the zoo.

➔ Cấu trúc there is + Nsố ít

There aren’t ____any____ dolphins in the aquarium.

➔ Dạng phủ định cần dùng ‘any’

There is no longer ____ any ____ justification for private schools in France.

➔ Dạng đậy định bắt buộc dùng ‘any’

There are ___ some ____ foreigners in that area.

➔ Người nước ngoài là danh tự đếm được số các với phối kết hợp thuộc cấu trúc There are

There aren’t ____any____ fantasic places near his house.

➔ Dạng đậy định buộc phải sử dụng ‘any’

There is ____ a ____ celling fan in my house.

➔ Cấu trúc there is + Nsố ít

Are there ___any_____ microwaves in her kitchen?

➔ Dạng ngờ vực đề xuất sử dụng ‘any’

There is ___ some _____ salt và sugar in these sauce.

Xem thêm: Bật Mí Những Cách Làm Sao Để Bạn Trai Hết Giận Và Tha Thứ Cho Bạn Ngay Lập Tức

➔ Muối và mặt đường là danh tự không đếm được dạng số nhiều

There is ____a____ difficult programs on the quiz.

➔ Cấu trúc there is + Nsố ít


Chúng tôi vừa reviews những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về there is There are với bài tập There is There are gồm câu trả lời. Chúng tôi hi vọng đông đảo dạng bài xích tập này đang giúp bạn nhuần nhuyễn rộng về There is There are. Good luck!