Các dạng bài tập nhiệt hóa học

     

C H U Y Ê N Đ Ề B Ồ I D Ư Ỡ N GH Ọ C S I N H G I Ỏ I H O Á H Ọ Cvectorstoông xã.com/3687784Ths Nguyễn Tkhô giòn TúeBook CollectionDẠY KÈM QUY NHƠN OLYMPIADPHÁT TRIỂN NỘI DUNGXÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNGLỰC HỌC ĐỂ BỒI DƯỠNG VÀ RÈN LUYỆNHỌC SINH GIỎI (KÈM ĐÁPhường ÁN CHI TIẾT)WORD VERSION | 2020 EDITIONORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAILTAILIEUCHUANTHAMKHAO
GMAIL.COMTài liệu chuẩn chỉnh tsay mê khảoPhát triển kênh bởiThs Nguyễn Tkhô giòn TúĐơn vị tài trợ / tạo ra / chia sẻ học tập thuật :Nguyen Thanh hao Tu GroupHỗ trợ trực tuyếnFb www.facebook.com/DayKemQuyNhonMobi/Zalo 0905779594


Page 52 & 53:

Chương III. MỘT SỐ BÀI TẬP

Page 54 & 55:

G 0 (p­) = - 2276399 J mol -1 .-1E

Page 56 và 57:

(1) (2) (3)a. Quá trình làm sao bao gồm

Page 58 & 59:

0ΔG -144200 lnK = - = - = 9,127 K

Page 60 và 61:

3.3.1CO(g) + ½ O 2 (g) → CO 2 (g

Page 62 & 63:

Năng lượng phóng mê thích Khi đ

Page 64 and 65:

Số mol khí = 100/22,41 = 4,461mo

Page 66 and 67:

5. 17600 cal/mol - (45.7 cal/molK)

Page 68 and 69:

Giá trị entalpy chuẩn của m

Page 70 and 71:

thiên entanpy mang lại phản nghịch ứng gi

Page 72 và 73:

2) ∆G o pư = -nFE o pư E o pư

Page 74 và 75:

Kết quảGiỏi Khá Trung bình

Page 76 and 77:

PHẦN III: KẾT LUẬN.Trên đâ


show all
More magazines by this user

*


*

*

Similar magazines
× Inappropriate
Loading...

Bạn đang xem: Các dạng bài tập nhiệt hóa học


Cthất bại Flag as Inappropriate
× Inappropriate
You have sầu already flagged this document.

Xem thêm: Cách Làm Hoa Mai Đá Pha Lê Đẹp Rạng Ngời Đón Tết, Các Bước Làm Hoa Mai Bằng Đá Pha Lê

Thank you, for helping us keep this platsize clean.The editors will have sầu a look at it as soon as possible.
× Mail this publication

Loading...


Cthua kém
× Embed

Loading...


Cthua kém
Delete template?
Are you sure you want to lớn delete your template?
Cancel Delete
× For this magazine there is no download available

Magazine: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬPhường. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ĐỂ BỒI DƯỠNG VÀ RÈN LUYỆN HỌC SINH GIỎI (KÈM ĐÁPhường ÁN CHI TIẾT)


Cđại bại
× Save as template?
Title
Description
no error
Cancel Overwrite Save sầu
Don"t wait! Try acthan.vn. Start using acthan.vn now!

products


Resources


Company


Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Imprint
*
Change language
Made with love sầu in Switzerland
× Choose your language

Main languages


Further languages