Hiện giờ bản thân đang ao ước lưu những tin nhắn đặc biệt vào đồ vật vi tính để tàng trữ và có lúc vẫn back up vào lại đt! quý khách hàng như thế nào biêt phương pháp có tác dụng thì xin chỉ giáo với! Xin thực bụng cám ơn!