Với Thời gian áp dụng, chúng ta cũng có thể đặt nút chất nhận được với số lượng giới hạn mang đến Việc thực hiện ứng dụng, đặt lịch trình tiếng nghỉ ngơi, v.v. quý khách rất có thể đổi khác hoặc tắt ngẫu nhiên thiết lập làm sao bất kỳ dịp như thế nào.

Bạn đang xem: Cách đặt giới hạn bạn bè trên facebook


Bạn có thể ngăn những áp dụng cùng thông báo giữa những khoảng chừng thời hạn khi bạn không thích sinh sống gần những đồ vật của bản thân mình.

Đi cho tới Cài đặt  > Thời gian áp dụng.

Chạm vào Bật Thời gian sử dụng, đụng vào Tiếp tục, tiếp đến va vào Đây là iPhone của tôi.

Chạm vào Giờ ngủ, tiếp nối nhảy Giờ nghỉ.

Chọn Mỗi ngày hoặc Tùy chỉnh ngày, tiếp nối đặt tiếng bắt đầu và giờ đồng hồ chấm dứt.


Quý khách hàng hoàn toàn có thể đặt giới hạn thời hạn cho 1 hạng mục áp dụng (ví dụ: Trò chơi hoặc Mạng xã hội) với cho những ứng dụng độc thân.

Đi cho tới Cài đặt  > Thời gian sử dụng.

Nếu chúng ta chưa bật Thời gian thực hiện, hãy chạm vào Bật Thời gian sử dụng, chạm vào Tiếp tục, tiếp nối va vào Đây là iPhone của tôi.

Chạm vào Giới hạn ứng dụng, sau đó va vào Thêm giới hạn.

Chọn một hoặc nhiều danh mục ứng dụng.

Để đặt giới hạn cho các vận dụng đơn độc, hãy va vào thương hiệu hạng mục để xem tất cả các vận dụng trong danh mục kia, tiếp nối lựa chọn những áp dụng cơ mà bạn muốn số lượng giới hạn. Nếu chúng ta chọn các danh mục hoặc áp dụng, giới hạn thời hạn mà chúng ta đặt đang áp dụng mang đến toàn bộ bọn chúng.

Chạm vào Tiếp theo, kế tiếp đặt khoảng tầm thời hạn được phxay.

Để đặt khoảng tầm thời gian cho từng ngày, hãy va vào Tùy chỉnh ngày, kế tiếp đặt những số lượng giới hạn cho những ngày rõ ràng.

Để đặt giới hạn cho các áp dụng hoặc hạng mục không giống, hãy chạm vào Chọn áp dụng, tiếp đến lặp lại bước 5.

Lúc chúng ta hoàn toàn đặt các giới hạn, hãy đụng vào Thêm để trở về screen Giới hạn áp dụng.

Để tạm thời tắt toàn bộ những giới hạn ứng dụng, hãy chạm vào Giới hạn vận dụng bên trên màn hình hiển thị Giới hạn ứng dụng. Để trong thời điểm tạm thời tắt một số lượng giới hạn cho 1 danh mục cụ thể, hãy va vào hạng mục, tiếp nối đụng vào Giới hạn áp dụng. Để xóa giới hạn cho một hạng mục, hãy chạm vào danh mục, tiếp nối đụng vào Xóa số lượng giới hạn.


Đặt số lượng giới hạn liên lạc


quý khách hàng có thể ngăn liên lạc mang lại với đi – bao hàm cuộc hotline điện thoại cảm ứng, cuộc Gọi FaceTime với lời nhắn – tự những tương tác ví dụ vào iCloud, phần đông thời gian hoặc trong số khoảng tầm thời hạn nhất thiết.

Nếu bạn không nhảy Danh bạ vào iCloud, hãy tiếp cận Cài đặt  > <tên của bạn> > iCloud, sau đó nhảy Danh bạ.

Đi cho tới Cài đặt  > Thời gian áp dụng.

Nếu bạn không bật Thời gian sử dụng, hãy va vào Bật Thời gian sử dụng, đụng vào Tiếp tục, kế tiếp va vào Đây là iPhone của tớ.

Chạm vào Giới hạn liên hệ, sau đó triển khai ngẫu nhiên tác vụ nào sau đây:

Giới hạn liên hệ bất kỳ lúc nào: Chạm vào Trong thời hạn sử dụng, tiếp nối lựa chọn Chỉ danh bạ, Danh bạ & đội có ít nhất một contact hoặc Mọi fan.

Giới hạn liên lạc trong giờ đồng hồ nghỉ: Chạm vào Trong giờ đồng hồ nghỉ ngơi. Tùy lựa chọn cơ mà bạn đang chọn đến Trong thời hạn sử dụng đã có được đặt tại phía trên. Bạn rất có thể thay đổi thiết đặt này thành Liên hệ rõ ràng.

Nếu các bạn lựa chọn Liên hệ cụ thể thì nên đụng vào Chọn tự danh bạ của tôi hoặc Thêm contact mới để lựa chọn những người dân nhưng bạn có nhu cầu được cho phép liên hệ trong giờ nghỉ ngơi.

Nếu một người hiện nay hiện giờ đang bị chặn vày các cài đặt Giới hạn liên lạc cố gắng gọi cho mình (bằng Smartphone hoặc FaceTime) hoặc nhắn tin nhắn cho bạn, liên lạc của mình sẽ không được trải qua.

Nếu bạn cố gắng Điện thoại tư vấn hoặc nhắn tin nhắn mang lại một tín đồ hiện tại hiện nay đang bị ngăn vì chưng những thiết lập Giới hạn liên hệ, tên hoặc số của mình xuất hiện thêm bởi red color với 1 biểu tượng đồng hồ cát cùng liên lạc của bạn sẽ không được trải qua. Nếu giới hạn chỉ áp dụng đến giờ nghỉ ngơi, chúng ta nhận ra một thông báo Giới hạn thời gian. Bạn có thể liên tục liên hệ cùng với liên hệ kia khi hết giờ đồng hồ ngủ.

Để liên tục liên hệ với những contact bị ngăn bởi vì những thiết đặt Giới hạn contact của khách hàng, hãy đổi khác các setup bằng cách tuân theo công việc sinh sống bên trên.


Chọn các ứng dụng mà bạn có nhu cầu chất nhận được phần đa lúc


Bạn hoàn toàn có thể chỉ định và hướng dẫn những ứng dụng mà bạn có nhu cầu rất có thể áp dụng bất cứ cơ hội làm sao (ví dụ: trong trường vừa lòng khẩn cấp), ngay cả trong giờ đồng hồ nghỉ.

Đi tới Cài đặt  > Thời gian sử dụng.

Nếu các bạn chưa bật Thời gian áp dụng, hãy chạm vào Bật Thời gian sử dụng, va vào Tiếp tục, tiếp đến chạm vào Đây là iPhone của mình.

Chạm vào Luôn chất nhận được, tiếp nối va vào

*
hoặc
*
ở bên cạnh áp dụng để thêm hoặc xóa vận dụng đó ngoài danh sách Ứng dụng được phép.


Đặt các số lượng giới hạn về câu chữ cùng quyền riêng rẽ tư


Bạn hoàn toàn có thể ngăn ngôn từ không phù hợp cùng đặt các số lượng giới hạn so với câu chữ cài iTunes Store với App Store.

Đi cho tới Cài đặt  > Thời gian sử dụng.

Nếu chúng ta không nhảy Thời gian áp dụng, hãy chạm vào Bật Thời gian sử dụng, đụng vào Tiếp tục, tiếp đến chạm vào Đây là iPhone của tôi.

Xem thêm: ‎Ikara - 12 Ứng Dụng Hát Karaoke Trên Điện Thoại


Để share cài đặt Thời gian sử dụng với báo cáo bên trên tất cả các máy, bảo đảm rằng chúng ta vẫn đăng nhập bằng cùng một ID acthan.vn và nhảy Chia sẻ trên những trang bị.