Cảm ơn các bạn đang xẹp thăm Blog. Bài viết này đã lí giải các bạn giải pháp viết phương trình mặt đường trực tiếp trải qua 2 điểm vào môn Hình học lớp 10.

1. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA 2 ĐIỂM

Trong phương diện phẳng tọa độ, mang lại điểm

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*