0" style="position: relative" class="selectedkeyword" onmouseover="$(this).children("ul, div.line").show()" onmouseout="$(this).children("ul, div.line").hide()">
*

*

*


NhậtMinch Vị trí: Đối diện con đường Xuân Hồng, ngay sát vấp ngã 4 Dự án chung cư Bảy Hiền.---------------------Không gian: Lớn, rộng, các trụ bơm xăng, dầu