Nhập số thập phân:
*
Đổi
*
Cài lại
*
Hoán thù đổi
Kết trái phân số:
Phxay tính:

Công cố chuyển đổi phân số thanh lịch thập phân ►


Làm thế như thế nào để thay đổi thập chia thành phân số

Các giai đoạn đưa đổiViết phân số thập phân bên dưới dạng phân số bao gồm những chữ số nghỉ ngơi bên đề xuất dấu chấm thập phân (tử số) và lũy vượt của 10 (mẫu số).Tìm ước bình thường lớn nhất (gcd) của tử số với mẫu số.Rút ít gọn gàng phân số bằng phương pháp phân chia tử số và chủng loại số cùng với gcd.lấy ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm ước tầm thường lớn nhất (gcd) của tử số cùng mẫu số:

gcd (32,100) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng cách phân chia tử số cùng mẫu số cùng với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

Ví dụ số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số với chủng loại số:

gcd (56,100) = 4

Rút ít gọn phân số bằng cách phân tách tử số với mẫu mã số cùng với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

lấy ví dụ như # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm ước tầm thường lớn nhất (gcd) của tử số cùng chủng loại số:

gcd (124,1000) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng cách phân chia tử số và mẫu số với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách thay đổi số thập phân tái diễn thành phân số

Ví dụ 1

Chuyển 0,333333 ... thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

lấy ví dụ như số 2

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng biến đổi thập tạo thành phân số

Thập phânPhân số
0,000011/100000
0,00011/10000
0,0011/1000
0,011/100
0,083333331/12
0,090909091/11
0,11/10
0,111111111/9
0,1251/8
0,142857141/7
0,166666671/6
0,21/5
0,222222222/9
0,251/4
0,285714292/7
0,33/10
0,333333331/3
0,3753/8
0,42/5
0,428571433/7
0,444444444/9
0,51/2
0,555555555/9
0,571428584/7
0,63/5
0,6255/8
0,666666672/3
0,77/10
0,714285715/7
0,753/4
0,777777787/9
0,84/5
0,833333335/6
0,857142866/7
0,8757/8
0,888888898/9
0,99/10
1.111/10
1,26/5
1,255/4
1,313/10
1,47/5
1,53/2
1,68/5
1,717/10
1,757/4
1,89/5
1,919/10
2,55/2