Công thức tính ngày tháng năm trong excel

     
Excel mang lại acthan.vn 365 Excel mang đến acthan.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 SharePoint Foundation 2010 SharePoint Server 2010 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 Xem thêm...Ít hơn

Cảnh báo: Excel hỗ trợ hàm DATEDIF nhằm hỗ trợ sổ làm việc trước đó từ bỏ Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF hoàn toàn có thể tính toán những tác dụng ko đúng trong những một số trong những kịch phiên bản nhất định. Vui lòng coi mục sự cố gắng sẽ biết của nội dung bài viết này nhằm hiểu biết thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Công thức tính ngày tháng năm trong excel


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày thay mặt cho ngày sau cuối hoặc ngày kết thúc khoảng chừng thời hạn.

Unit

Loại thông tin cơ mà bạn có nhu cầu trả về, trong đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn tất trong tầm thời hạn.

"M"

Số tháng hoàn vớ trong gần đúng thời gian.

"D"

Số ngày trong tầm thời hạn.

"MD"

Sự khác hoàn toàn thân những ngày vào start_date cùng end_date. Đã làm lơ tháng cùng năm của ngày.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Giảm Ánh Sáng Màn Hình Máy Tính Laptop, 11 Cách Điều Chỉnh Độ Sáng Màn Hình Windows 10


Quan trọng: Chúng tôi khulặng bạn không nên thực hiện tham mê đối "MD", do có những số lượng giới hạn sẽ biết kèm theo theo. Hãy coi mục những sự chũm sẽ biết tiếp sau đây.


"YM"

Sự biệt lập giữa những tháng vào start_date và end_date. Đã bỏ qua mất ngày với năm của ngày

"Yd"

Sự khác biệt thân các ngày trong start_date với end_date. Đã bỏ lỡ năm của ngày.

Chụ thích

Ngày mon được tàng trữ sống dạng số sê-ri liên tục để áp dụng vào tính toán thù. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng một năm 1900.

Hàm DATEDIF siêu hữu ích trong những công thức khi chúng ta bắt buộc tính tân oán lứa tuổi.

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn vớ vào khoảng thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày thân 1 mon 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tsay đắm đối "MD" hoàn toàn có thể đến hiệu quả là số âm, số không hoặc hiệu quả không đúng mực. Nếu bạn đang tìm cách tính toán thù các ngày còn sót lại sau tháng tròn sau cuối, đó là một giải pháp cố gắng thế:

*

Quý Khách đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.