Đề thi trong tiếng anh là gì

     
Chủ đề tự vựng giờ đồng hồ Anh về thi cử có khá nhiều tự vựng liên quan, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm bài viết sau đây nhằm cải thiện vốn trường đoản cú vựng của bản thân mình nhé.

Quý khách hàng sẽ xem: Đề thi vào giờ anh là gì

Những kỳ thi thường xuyên khiến chúng ta rất nhiều mệt mỏi và căng thẳng đề xuất ko nào. Nhưng đây cũng là chủ đề không còn xa lạ cơ mà chúng ta thường xuyên gặp mặt vào cuộc sống hàng ngày. Từ chủ thể này bạn có thể học tập được nhiều tự mới giờ đồng hồ Anh đó. Cùng tò mò tự vựng tiếng Anh chủ đề thi tuyển nhé.


Bạn đang xem: Đề thi trong tiếng anh là gì

*

Từ vựng tiếng Anh tương quan mang đến chủ thể thi tuyển, học tập tập

1. Từ vựng giờ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have to revise for my French test tomorrow. (Tôi buộc phải ôn bài bác mang lại bài bác kiểm tra tiếng Pháp ngày mai.)

- swot up = revise = (phương pháp Điện thoại tư vấn thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc hẳn rằng tôi đã ôn kĩ kỹ năng và kiến thức đến kì bình chọn vào tuần tới.)

- cram = (bí quyết Call thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish kiểm tra on next Monday. (John học tập dồn nhằm thi tiếng Tây Ban Nha vào thiết bị Hai tới.)

- learn by heart / memorise = học tập nằm trong lòng

(Bài tập về nhà là chúng tôi phải học ở trong lòng bài bác phát biểu này.)


Xem thêm: Hot: Chân Dung Cô Gái Thả Rông Đi Du Lịch Khắp Nơi ”, Cô Gái Thả Rông Đi Du Lịch Khắp Nơi ”

*

Quý Khách mong nói "đạt công dụng cao vào thi cử" bằng giờ Anh thì nói như thế nào?

2. Từ vựng giờ Anh trong những lúc thi

- cheat / copy / use a crib sheet = xoay cóp

Ex: Kids have sầu always found ways of cheating in school exams. (Bọn ttốt luôn kiếm tìm phương pháp để ăn lận trong số kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going khổng lồ get a good mark in the entrance examination. (Tôi vẫn đạt hiệu quả tốt trong kì thi tuyển chọn sinh đại học.)

- get a bad / low mark = thi ko tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi hại mình thi không tốt.)

- pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa huấn luyện sĩ quan tiền thật sự vất vả tuy thế anh ấy vẫn đậu với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ toàn vẹn đậu

Ex: I just managed to lớn scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ vừa đủ điểm để đậu thôi. Bài thi thật sự khó quá.)

3. Các từ vựng giờ đồng hồ Anh liên quan mang đến chủ thể thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: xuất sắc nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- test taker /chạy thử teikə(r)/ : cử tử, fan thi

- examiner /ig´zæminə/: tín đồ chấm thi


*

Chủ đề thi cử vào giờ đồng hồ Anh có rất nhiều từ bỏ vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học tập kỳ

- test /kiểm tra /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kỉm (xếp loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi xuất sắc nghiệp

- vì your homework/revision/a project on something:Làm bài bác tập về nhà/ôn tập/làm đồ gia dụng án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài bác luận/luận án/khóa luận/bài xích được giao/bài thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn toàn luận văn/khóa luận/bài bác nghiên cứu

- h& in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài bác tập về nhà/bài bác luận/bài tập được giao/bài thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học nhồi nhét đến bài bác kiểm tra/bài bác thi

- take/do/sit a test/an exam: làm bài xích kiểm tra/bài xích thi

- straight A: luôn luôn dẫn đầu lớp

- plodder: chịu khó bù thông minh

quý khách có thể tìm hiểu thêm các chủ thể từ vựng giờ Anh bên trên trang acthan.vn để bổ sung cập nhật thêm vốn tự vựng của chính bản thân mình nhé.