Hàn Minh Thư hết sức sầu óc, cúi đầu khẽ sờ bụng bản thân, nói khẽ: “Cục cưng ơi thiên thần, hiện giờ chỉ bao gồm con nghỉ ngơi cùng với bà bầu.”

 

“Hôm ni lại muốn tiếp tục? Không nên tôi đang bảo cậu sinh hoạt nhì hôm rồi sao?”

 

Kiệt Sâm khôn cùng cực chẳng đã nhìn Dạ Âu Thần vẫn đứng trước phương diện anh ấy, có tác dụng một người bạn xuất sắc, anh ấy thiết yếu không khuyên nhủ hết lần này đến lần không giống.

 

Hy vọng chúng ta tốt của chính mình có thể chữa bệnh bình an rộng, chớ lúc nào cũng mạo hiểm những điều đó.

 

“Ừm, tiếp tục.”

 

Vẻ phương diện và tiếng nói của Dạ Âu Thần hầu hết rảnh nphân tử, không có gì chuyển đổi, giả dụ như không hẳn khuôn khía cạnh nhợt nphân tử kia thì anh ấy đã cho rằng anh chỉ là một trong những fan bình thường.

 

Kiệt Sâm ko nhịn được chế nhạo: “Cậu nhận định rằng hàng ngày đầy đủ như vậy sẽ sở hữu ích?”

 
Bạn đang xem: Giám đốc bạc tỷ không dễ chọc

T2R51a81aa9cmemn9qK8GVFO055qYxO5EbIZEgsA6AzQ9N7ZPLtOlBwBB/LWiNuvPy4vzs5aTS8OLJsxkpVFtRymwa360rlaSP71pK7bDHImY3U9jWAFn0HMaRB/tef8/UsAZ14mCaZH6suMWg7w95xASbN2gHG2OiHoCARpPE587jEvRyck9OMBiOMDF5LGu3G1QFhU6nwo3hiQgS7qwY4GqxfI4Erggj7dzpAyYBaWOlEhq6nnicLmxEps7MPTWFwSDXlu1yBG7DomjsM5lHwA9Qwo6az8X6J14wdHX1RSw1CuUkWpLJl38QFEyhMY/BDxl5C7T3aYyWD3herj6g9FM0zoz/nMQmLoUZzt8mGLU8mPksDZUUxfPbprmTkKQe2Ko+pyS2m6wIkvDD/5XqFNIXgpR6LZFSP3xskyLWZqeGocPas8hcSvLaSnyViR1g0ENYrRMiVAyoBIoh2GDNBKUCcRAChQkTRblo5gM2YdbtAMmKIxJhzX10VMf/10bhWycq36WAVnxydaOz54fC/1NieruMzdgPL+N/k8ObAsHZpJvB35EpNf3exUoFQc78TqA+VHdg+/15QsEiI+2imEtATTLJanzgwUNyaQ3nZYDIJzY6XPC5dyZr6z12MpWuROROL4RxZCqAWXR54LGIZP08CafNvS9VEl5fUON1GZ88izJx/Y88eiYVscztQ+2N8S9fwuh/u2S/o4pmc12RgL/u2JokbWV2tsv4mdI044RvqrZNHGkUXDb5e6iOUJgFBnG3L+YvWDA2H0fCf0EFfEQuujS4Z/kxfa3xN6fsEQBXqWRO0d1Pf3i5QlRd+xKI1sBGzk1ASn5wHRcslJLrQcwaBguV3/eDcek7NsXA71Hmpc2P5X0KLZFQxdZ8a5Zn7iIsX8uc5g7c1SbbcQYB9w+QO1vj9ax7IW6jTqctsgXrP6Wszt7oAqjkZ8Xffw+REr5aWdyuDIDQ36+0fI4C9AZQsPBwZKbT8aPE/Ebokyt3UqziXuOIb+5qqQgWW8iu3jS0wQR4suKwciBDaazbFwwY0M0779+Pu7kBwJbBd8O1ZZ/0aAf/Qd1O+on7DqWzBluKYc8Y+BRyeOAkcmk0Aod6XUn5SW1ET5aQjuvjE7BWM0i4VhxlEfEUWGCJUamlVhGHvoMGW+siVN3Im3321pg9zAklr/tAfi/NGrOubtwH5vCYvQPFCm+JCVJq38xeYX19ybPVOfBe62E1ZZoivEVETkUQ5bc2z1KD3cr5A0OUL3p6klXGqYeIHGEtFumUrxg+G53VbINyfB/FBNqOFfJh6MESkbMyPNPfnxYpKRZQZrRqrMXthuSub0t2MwmERWpHf773eX42zAbEOa8DSbs/fMgQUAiE6+40DxtRo5HWJ5gWwAbaIK/B3Ek4KHkQ1Q11/xfeIBTqPN4cDkYV+NXONl2o3OelV6AKzjFa3ctjWGzdY6BD1wmVkxAs3WG3dR9J+8ttdNLZ13GoqHUdUUXGeWo6rfY4dIHm5xCnCzK4EalnqmURcVYJE3vz4vwviw+OzmtIaVISafpXRNdsmIU7NIPLUP0Jj0Z9Fx5k6tiTzY
T2R51QlUT0UUmd+8sdakkApTHtc+aBO5H6kZuPKIkCeeutdybmnriEAQVscIeHhRsGI+tMwgT52QRN2CBupZkeFYQy17EPpE314H8GARlRY6fSw5nb2RdBzmOIH7UfsTaebGKUdzBT7dM14XtlC+3tTVmnc5ZCPIuDgp30S8905tQHH9wHGPtTeulb3g3j9UuzYQEQNMV3bpBduNgaw4hUyPt1bQP/tTEIC5QE6djRSzdh8V2jhj/AH6j/nrxpfCD5789vg/jDy1pd7bjsFg1v554AxvvTk+7rWWPk/vh1PUWJqyk4hHuQKjUY8JhKNYL5vxdFy3rKmeKqd4WWmz6i1c+QWMWjECDMZKSnoJezuql4uD2czZXAJLfLaIXPjTOWyBYjYwxye6TvECDD/2fLvOdfj9kPaaqP9aA4dqf8ereGq2y4kmW537n2W3CIDTCkNIpFmB66gVxYiXE4zWXtFXTGsJS1uNWo102IWhaXvZN5OszXb1a0jak4SUu+p4iumydK6yG7A0E6xEc7EBdSj1Myi2MFYXnfxs34W7s6MyY876NrZ3EpNf3exUoFSTrkJyEPspicahW9cDOePrPc/wBRscdLtD0lGFs4nYjjxZDNB8ffMkjUwiC/C1n0QjkfpOR0m5HzuKtEcGwhNZAJjmGz8BYoL4oklu317RIJBMHEco494DON+ibXkGAt0ymnBzLLFpjPu3d7R5vO6uOATKKiaJY5GUgiYiF8lQLwUx6ybipRsLCd4EZVZ0RVKEzf2jlKFFJ6FvxzGZYCOiM0x7TfD1NMPMBy2SUEh+y8ZYB1s+kyzHGfz3o5QlRZZSwZCP5GpiTs68KpojdAg2NnXEgTMjpVo+i3eeHCi+FQJelFAUfa/NHaORWYyJoIiwICss6XqDpdaYjgNOLyaV


Xem thêm: Cách Ẩn Danh Sách Bạn Bè Trên Facebook Với Mọi Người, Cách Ẩn Danh Sách Bạn Bè Trên Facebook

T2R51QNUT1tBeplYcDlPUdOcH9cpw0Yj3q7YbCWVc+AzNtfZ/WQGDQEHSL1czvZVsTB25IJCsEzeMNopai9Zs8NYjW530gw5hkXI7DuiBnJuLXE4nOLWJEENv1akOv23GzhAsqtvRDeVpAQJFwF/KxMUSr94jJJocqyzHcYnNwbvkj8oRzIk4KxSHSt9nZeOFqIdl5kr5vSzPFabyaBwBZlAt1R7fi3w0sSOjxaifgjwxZt8xozM/RLm02hvcYvc8s8VRp+/WPP75tn5bQhxNSnTdBJgfPbirfYh/6wsz1RdAqBck5ZPIZlPWmCdhALZJX422Zvu56o1XX1xHji246LGLh5Nlc4DBY9WC8yHkLxBymUDjotq1mYQLOsfhhsaj+28geuQS3O1TvAqHD/70XPOddrrQqLWEze5xYZmLtAJt2qzb+PrDp3svWtzXcNk2Q0DvNDa7CsQjBHMF0zWUdFLAmBBU+HYiCpxkCX08rfQ9kv+GjSyIFRgDISdskDbIFgdHWn8WAfvnDaLdTeB9qNVwQy2NlYcN2uuPNsz8rQsH5trs/O0Dt/sUMYKMdBzIdi3kmDUJF/1XfUK7+PrlqkvCU2eC79UlQMPYe8YwC+62Na9qBjrF6wk5GS1kKLnjXzVtapvHACtqAYeP7lFE87FAKoR8DxvohYgojyYKU81OxUn8AGzod+87To7KVSpVYwz1Qwyymoy4Kho7EQudENbro/cM8MTw/GjW8lyek4NQHMxIgVDhg1iqwMgWlKJlL/rHnI/syBg2Wf2M3PxEFboFqCn30UdUEPaU3JdqEmKbJ5wl88VV/A2dP6/ipgaS0PHb+aF85/mux+4JljMZTRDLWN+xwlu/XCuk7NiFUxbVb7Tzz+bkHcqXE3wroi/LnriI+v9udVH9gwRIDRoUAVw9orMpSUc2/MOEo72YCFhkOj1SRNcdZE0o+uuEvfPcWg+5KW9YZkRTlM7BAMGYWxiXOsPPo8QTuxUf+CEvRJ8PdVyFKyXM4a5sgryW2nxPz6XlRUQYKku50RuqndNWrYxzW7afj/7sFvLA18C5Iyf3ZlQt8v4Trf5MVvezuryo39lti9G03KBSIztmEfJB0eiMbOUxJuLKe7lb9eWtWM0HjX9A5s4svFoy0WVo1hDzl9hGGnzMFUtYWXWMYDxJ+s5378dWeNTNEulT07RJv68V6zCg4gRQ3hAILeP1eP2JjDWGDV0qW7a5iAAiiLpeSfEVM2dQhVbaWPXMuGF4SB17M364OSvjh5YNoUH3QTuArS/nSBsNLAWf5KAat1X4HSNStGMGSk5PeLEPfp4OIo6aE5ObMtczIJ3lObsPhsehV4eLxbcK/gNPHjA7DNJsKM6qDYU38qFn49xIqY1PUAezHW7dRCH57EUmElyHWBRTJiHkHntYR9ZrR/vcpvyh1+YXOJJj95MA1t6ACS5JQrfd/5NLhQixeEUFQktINczTz9Q04VV+JxID5O8CZuHUdUUXGeWo6rfY4dIHm5xCnCzK4EalnoSMAvzcXL3uZqjgVBrFboITprMsKMUuWqSD8bVUiH2q7VQnkR+x/eunkPohjiO0Uxf1C/aYx+Gr4J5GoUeFcDEHrdGg+pMSWee4grGz2Qiqgon8mDbtwiu2FsvSA0hLcTf6snGIbBBqfWzZ1IWQTq0viTZgZ1iF7njS9NwH+HqUyG7orn/ygx5yUNl8k4Ny8VX6Qs1roNHorb5tS+GA3blBPNbzV2biOiP70ygU8lUNxM67SaqnwyCOdMzREm8pMsjKeGijXBtbmlRmzXcowFzCElYhjCRkGz9B1OyVgAtVl+xSxfFeN9h+pyQ1w1xgraROyLhO4djo+1at0JXQy5vfApToqVTStOm6dIL6AOcf0POZWMQqa7iW3KXXrBBqeUmJbV84/m/aHwR+s5wTJpIvM+3ic88ZAyHoYFcN+6qqHI1GU13z+mncPp/8gMTPzYdOiXwrOqG3Ki20nP0g8ztSLgeeKpzkCJ4Uu490DnijsFLgNTJMru3tcJBn3N2u5BBD81ghcDsuzQ=