Hạn sử dụng của tinh bột nghệ

     

Cách sử dụng bột nghệ thì đã có chia sẻ tương đối nhiều rồi vậy gồm các phương pháp bảo vệ làm sao ko để bột nghệ hết thời gian sử dụng sử dụng và dùng được lâu dài hơn. Chẳng hề khó khăn trong vấn đề này, chúng ta bắt buộc lưu ý một chút là được.


Bạn đang xem: Hạn sử dụng của tinh bột nghệ

Với một vài chi tiết nhỏ tuổi nhỏng trên thôi, nếu như bạn làm theo đúng trình từ bỏ thì thời gian thực hiện của bột nghệ sẽ được lâu hơn cùng không phải lo lắng bột nghệ hết hạn thực hiện.

Xem thêm: Trịnh Tịnh Hâm Và Trần Tường Trong Phim Lạc Mất Tình Yêu Tập 1

*

__CONFIG_colors_palette__"active_palette":0,"config":"colors":"f3080":"name":"Main Accent","parent":-1,"f2bba":"name":"Main Light 10","parent":"f3080","trewq":"name":"Main Light 30","parent":"f3080","poiuy":"name":"Main Light 80","parent":"f3080","f83d7":"name":"Main Light 80","parent":"f3080","frty6":"name":"Main Light 45","parent":"f3080","flktr":"name":"Main Light 80","parent":"f3080","gradients":<>,"palettes":<"name":"Default","value":"colors":"f3080":"val":"var(--tcb-skin-color-22)","f2bba":"val":"rgba(255, 255, 255, 0.5)","hsl_parent_dependency":"h":0,"l":1,"s":0,"trewq":"val":"rgba(255, 255, 255, 0.7)","hsl_parent_dependency":"h":0,"l":1,"s":0,"poiuy":"val":"rgba(255, 255, 255, 0.35)","hsl_parent_dependency":"h":0,"l":1,"s":0,"f83d7":"val":"rgba(255, 255, 255, 0.4)","hsl_parent_dependency":"h":0,"l":1,"s":0,"frty6":"val":"rgba(255, 255, 255, 0.2)","hsl_parent_dependency":"h":0,"l":1,"s":0,"flktr":"val":"rgba(255, 255, 255, 0.8)","hsl_parent_dependency":"h":0,"l":1,"s":0,"gradients":<>,"original":"colors":"f3080":"val":"rgb(23, 23, 22)","hsl":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"f2bba":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.5)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.5,"trewq":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.7)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.7,"poiuy":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.35)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.35,"f83d7":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.4)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.4,"frty6":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.2)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.2,"flktr":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.8)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.8,"gradients":<>>__CONFIG_colors_palette__

Phiên làm việc đã mất hạn

Hãy đăng nhập lại. Trang đăng nhập sẽ được mngơi nghỉ trong hành lang cửa số new. Sau Khi đăng nhập, bạn cũng có thể ngừng hoạt động sổ cùng trở về trang hiện tại.