Hỗn hợp x gồm hcooh ch3cooh tỉ lệ mol 1 1

     

Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm hcooh ch3cooh tỉ lệ mol 1 1

Đáp án B

Ta có

nHCOOH=nCH3COOH=5,346+60=0,05 ( mol)

và nC2H5OH=0,125 (mol)

Do hiệu suất của mỗi phản ứng este hóa đều bằng 80% nên ta có

mHCOOC2H5+mCH3COOC2H5=(74+88)80100.0,05=6,48(g)


Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn hợp X là


Hỗn hợp X gồm 1 ancol no, đơn chức và 1 axit no, đơn chức mạch hở. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 sản phẩm thu được cho qua bình nước vôi trong dư thấy có 30 gam kết tủa.

- Phần 2 được este hoá hoàn toàn vừa đủ thu được 1 este, đốt cháy este này thu được khối lượng H2O là


Hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH và C­2H5COOH (tỉ lệ 5:1:1). Lấy 5,2 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suât phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị m là


Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit ađipic (HOOC-(CH2)4-COOH) với ancol đơn chức X thu được hai hợp chất có chứa chức este Y1 và Y2 trong đó Y1 có công thức phân tử là C8H14O4. Công thức của X là


Xem thêm: Cách Rang Cơm Thập Cẩm Ngon Đơn Giản, Ăn Là Ghiền, Cách Làm Cơm Chiên Thập Cẩm Đơn Giản, Ngon Miệng

Cho sơ đồ phản ứng:

X→+Cl2,500oCY→+NaOH,toZ→+CuO,toT→+O2,xtQ→+CH3OHmetyl-acrylat

Y, Z, T, Q là các sản phẩm chính của các phản ứng. Tên gọi của X và Z lần lượt là


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, acthan.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*

*