Hướng dẫn giải bài tập trắc địa đại cương

     

Kéo xuống để Tải ngay lập tức phiên bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bạn dạng xem trước”

(Nếu là bài bác các cách làm yêu cầu rất nhiều tín đồ yêu cầu tải về để thấy tách mất công thức)

Bài liên quan:Bài Tập Lớn Kỹ Thuật Vi Xử Lý 2019


ĐỀ BÀI
5.2-P
bài tập to môn trắc địa đại cương

I. Sơ vật dụng Lưới

Cho số liệu gốc như sau:

– Toạ độ điểm 1: X1=1000.000 m.

Xem thêm: Nên Dùng Thái Dương Năng Loại Nào Tốt Nhất Hiện Nay? Nên Dùng Thái Dương Năng Loại Nào Thì Tốt Nhất

Y1=1000.000 m

– Góc lý thuyết cạnh 1-2: a1-2= 000 + i.50

– Độ đúng chuẩn sản phẩm gớm vĩ đo góc t=1’

II. Số liệu đo

STTGóc ngang bi

 

(o ¢ ²)

Chiều dài cạnh Si

 

(m)

11191830 
    164.850
21132000 
    144.550
31021530 
    194.890
41072210 
    177.590
5974335 
    159.620
1    
BÀI LÀMSai số cho phép của 5 góc trong đường truyền:

fβcp = ± 1.5 +

= ± 1.5 .1’.

= 3

Sai số khnghiền góc của 5 góc vào mặt đường truyền:

Với

= + + + +

=

=

=

=>

Ta thấy Số hiệu chỉnh các góc (vβi):

ADCT:

Ttuyệt số cùng với :

– Ta triển khai gia số tọa độ sau bình không đúng.

Suy ra gia số tọa độ bình không đúng . là:

ADCT

Điểm(m)(m)(m)(m)(m)(m)
1      
 56.382-0.0011756.38083154.9080154.908
2      
 144.305-0.00103144.303978.40708.407
3      
 52.388-0.0013952.38661-187.7170-187.717
4      
 -149.000-0.00127-149.00127-96.6280-96.628
5      
 -104.069-0.00114-104.07014121.0300121.030
1      
Kiểm tra kết quả 0(đúng) 0(đúng)
Tọa độ bình không đúng những điểm là:

ADCT ta gồm bảng sau:

Điểm(m)(m)Tọa độ
X(m)Y(m)
1  1000.0001000.000
 56.38083154.908  
2  1056.380831154.908
 144.303978.407  
3  1200.684801163.315
 52.38661-187.717  
4  1253.07141975.598
 -149.00127-96.628  
5  1104.07014878.970
 -104.07014121.030  
1  1000.0001000.000
Vẽ đường truyền trên mẫu giấy A4 với tỉ lệ thành phần 1/2000 mắt lưới 10x10cm:

Tải xuống tài liệu học hành PDF miễn phí