Hướng dẫn giải bài tập trắc địa đại cương

     

Kéo xuống để Tải ngay bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là bài nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Bài liên quan:Bài Tập Lớn Kỹ Thuật Vi Xử Lý 2019


ĐỀ BÀI
5.2-P
Bài tập lớn môn trắc địa đại cương

I. Sơ đồ Lưới

Cho số liệu gốc như sau:

– Toạ độ điểm 1: X1=1000.000 m.

Xem thêm: Nên Dùng Thái Dương Năng Loại Nào Tốt Nhất Hiện Nay? Nên Dùng Thái Dương Năng Loại Nào Thì Tốt Nhất

Y1=1000.000 m

– Góc định hướng cạnh 1-2: a1-2= 000 + i.50

– Độ chính xác máy kinh vĩ đo góc t=1’

II. Số liệu đo

STTGóc ngang bi

 

(o ¢ ²)

Chiều dài cạnh Si

 

(m)

11191830 
    164.850
21132000 
    144.550
31021530 
    194.890
41072210 
    177.590
5974335 
    159.620
1    
BÀI LÀMSai số cho phép của 5 góc trong đường truyền:

fβcp = ± 1.5 +

= ± 1.5 .1’.

= 3

Sai số khép góc của 5 góc trong đường truyền:

Với

= + + + +

=

=

=

=>

Ta thấy Số hiệu chỉnh các góc (vβi):

ADCT:

Thay số với :

– Ta tiến hành gia số tọa độ sau bình sai.

Suy ra gia số tọa độ bình sai . là:

ADCT

Điểm(m)(m)(m)(m)(m)(m)
1      
 56.382-0.0011756.38083154.9080154.908
2      
 144.305-0.00103144.303978.40708.407
3      
 52.388-0.0013952.38661-187.7170-187.717
4      
 -149.000-0.00127-149.00127-96.6280-96.628
5      
 -104.069-0.00114-104.07014121.0300121.030
1      
Kiểm tra kết quả 0(đúng) 0(đúng)
Tọa độ bình sai các điểm là:

ADCT ta có bảng sau:

Điểm(m)(m)Tọa độ
X(m)Y(m)
1  1000.0001000.000
 56.38083154.908  
2  1056.380831154.908
 144.303978.407  
3  1200.684801163.315
 52.38661-187.717  
4  1253.07141975.598
 -149.00127-96.628  
5  1104.07014878.970
 -104.07014121.030  
1  1000.0001000.000
Vẽ đường truyền trên khổ giấy A4 với tỉ lệ 1/2000 mắt lưới 10x10cm:

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí