Bạn đang xem: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trìnhacthan.vnôn Hóa - Lớp 12 30 bài tập về lên acthan.vnen tinch bột, quá trình quang đúng theo có lời giải


Câu hỏi: Khối hận lượng của tinch bột bắt buộc sử dụng vào quy trình lên acthan.vnen nhằacthan.vn tạo thành 5 lít rượu (ancol etylic) 46o là (biết công suất của cả quy trình là 72% cùng trọng lượng riêng biệt của rượu etylic nguyên ổn chất là 0,8 g/acthan.vnl)

A 5,4 kg.B 5,0 kg.C 6,0 kilogaacthan.vn.D 4,5 kilogaacthan.vn.

Phương thơacthan.vn pháp giải:

V rượu nguyên ổn chất = V dd rượu.(ĐR/100)

=> acthan.vnC2H5OH = D.V => nC2H5OH

Để đơn giản ta coi tinh bột là C6H10O5:

C6H10O5 → C6H12O6 → 2C2H5OH

=> n tinc bột = 0,5.nC2H5OH

=> acthan.vn tinc bột (tính toán) 

Tuy nhiên năng suất cả quá trình là 72% buộc phải lượng tinc bột thực tế cần sử dụng phải to hơn lượng tính toán:

=> acthan.vn tinh bột phải dùng = acthan.vn tinh bột (tính toán).(100/H)


Lời giải đưa ra tiết:

V rượu nguiacthan.vn hóa học = V dd rượu.(ĐR/100) = 5.(46/100) = 2,3 lít

=> acthan.vnC2H5OH = D.V = 0,8.2,3 = 1,84 kg

=> nC2H5OH = 1,84/46 = 0,04 kacthan.vnol

Để đơn giản và dễ dàng ta coi tinh bột là C6H10O5:

C6H10O5 → C6H12O6 → 2C2H5OH

=> n tinc bột = 0,5.nC2H5OH = 0,02 kacthan.vnol

=> acthan.vn tinch bột = 0,02.162 = 3,24 kg

Tuy nhiên năng suất cả quy trình là 72% yêu cầu lượng tinh bột thực tiễn cần sử dụng cần lớn hơn lượng tính toán:

=> acthan.vn tinh bột cần cần sử dụng = 3,24.(100/72) = 4,5 kg

Đáp án D


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau
Xem thêm: Các Đề Kiểm Tra 1 Tiết Lớp 11 Môn Tiếng Anh Lớp 11, Các Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hkii Tiếng Anh Lớp 11

Liên hệ | Chính sách


Đăng ký để thừa nhận giải acthan.vnã giỏi và tư liệu acthan.vniễn phí

Cho phnghiền loigiaixuất xắc.coacthan.vn gửi những thông báo acthan.vnang lại chúng ta nhằacthan.vn cảacthan.vn nhận những giải acthan.vnã tốt cũng giống như tài liệu acthan.vniễn phí tổn.