Các điểm thành thị nhớ rương trong võ lâm việt mobile khi làm nhiệm vụ, săn boss

     

Sever Võ Lâm bắt đầu ra mắt luôn là trung ương điểm của tất cả dân chơi cay cấp, đua TOP…tuy thế cố gắng đi nào đi nữa chúng ta vẫn mắc phải lỗi như: Bãi luyện quá đông, nhím, heo rừng gần như giỏi chủng. Vậy làm sao để sở hữu bến bãi luyện yêu thích phù hợp, lưu rương ở chỗ nào để phù nhanh? Một vụ việc tưởng nhỏng dễ dàng dẫu vậy lại hết sức nan giải..

Bạn đang xem: Các điểm thành thị nhớ rương trong võ lâm việt mobile khi làm nhiệm vụ, săn boss

*

Vì nguyên do đó mà lienminch.điện thoại sẽ nghiên cứu, học hỏi được tất cả vị trí lưu lại rương và kho bãi luyện cấp cho ngon miệng mang đến bằng hữu xem thêm.


Địa điểm luyện cấp ngon vào VLTK 1 Mobile VNGBosnus Địa điểm luyện cấp VLTK 1, Võ Lâm thiết bị di động, VLTK 1 mobile VNG

Địa điểm luyện cấp cho ngon trong VLTK 1 Mobile VNG

Địa điểm luyện cấp: Lv11 – Lv20

Thiếu Lâm – Dương Châu Thiên Vương – Nam Nhạc Trấn Ngũ Độc – Lâm An Đường Môn – Thành Đô Nga My – Thủ Đô Hà Nội Thúy Yên – Đại Lý

*

Cái Bang – Tương DươngThiên Nhẫn – Biện Kinch Võ Đang – Tương Dương Côn Lôn – Biện Kinch Dược Vương Cốc – Biện Kinch Hoa Sơn – Phượng Tường Hẻm Mộc Nhân (làm việc Thiếu Lâm) – Dương Châu Nam Nhạc Trấn – Nam Nhạc Trấn Nhạn Đăng Sơn( sinh sống Long Tuyền Thôn) – Đại Lý Thiên Nhẫn tầng trệt – Biện Kinc Thiên Nhẫn tầng 2 – Biện Kinh

Địa điểm luyện cấp: Lv21 – Lv30

Kiếm Các Tây Bắc (Phượng Tường) – Phượng Tường Kiếm Các Tây Nam (làm việc Thành Đô) – Thủ Đô Hà Nội Kiếm Các Trung Nguyên (Biện Kinh -> Phục Ngưu Sơn Tây -> Thiên Tâm Động -> Kiếm Các) – Dương Châu La Tiêu Sơn (sinh sống Long Tuyền Thôn) – Đại Lý Vũ Lăng Sơn (ở Ba Lăng Huyện) – Phượng Tường Tần Lăng (Phượng Tường) – Phượng Tường Phục Lưu Động (Ba Lăng -> Vũ Lăng Sơn) – Phượng Tường Bạch Tdiệt Động (Ba Lăng -> Vũ Lăng Sơn) – Phượng Tường

Địa điểm luyện cấp: Lv31 – Lv40

Tuyết Báo Động (Phượng Tường -> Long Môn -> Dược Vương Cốc) – Dương Châu Yến Tử Động (Ba Lăng -> Miêu Lĩnh) – Phượng Tường Thục Cương Sơn (Dương Châu) – Dương Châu

Địa điểm luyện cấp: Lv41 – Lv50

Điểm Thương Động Tầng 3 (Đại Lý -> Điểm Thương thơm Sơn) – Đại Lý Kinh Hoàng Động(Thành Đô -> Kiếm Các) – Phượng Tường Phục Ngưu Sơn Tây(Biện Kinh) – Dương Châu Thiếu Lâm Mật Thất(chỉ dành riêng cho Thiếu Lâm) – Dương Châu

*

Địa điểm luyện cấp: Lv51 – Lv60

Hưởng tdiệt cồn (thành đô->thanh hao thành) – Thành đô Thiên tam hễ (biện kinh->phục ngưu) – Dương châuSơn rượu cồn mặt đáy động đình hồ tầng 1 2 (ba lăng->thiên vương) – Nam nhạc trấn

Địa điểm luyện cấp: Lv61 – Lv70

Linc ly động(dương châu->thục cương) – dương châuTkhô giòn loa đảo(của riêng tvb) – Nam nhạc trấn Tkhô cứng loa hòn đảo tô động(của riêng biệt tvb) – nam giới nhạc trấnThập chén bát la hán trận(biện kinh->thiếu hụt lâm) – dương châu Tầng 5 tuyết báo động(phượng tường->long môn->dược vương cốc) – dương châu

Địa điểm luyện cấp: Lv71 – Lv80

Dược vương vãi rượu cồn tầng 2 – biện kinh Đào hoa nguyên(tía lăng->vũ lăng->bạch thủy->phục lưu->đào hoa nguyên) – Phượng tườngLâm du quan lại – Dương châu Lưu tiên cồn tầng 6(phượng tường->long môn->hoàng hà) – Tương dươngĐại tù túng động(cha lăng->vũ lăng) – Phượng tường

*

Lão hổ động (phượng tường->long môn->hoàng hà) – dương châu Long nhãn động(đại lý->điểm thương thơm sơn) – đại lý

Địa điểm luyện cấp: Lv81 – Lv90

Băng hà động(phượng tường->vĩnh lạc) – phượng tườngCán viên động(long môn->hoàng hà) – dương châuLưỡng tbỏ động(lâm an->la tiêu đánh hoặc long tuyền->nhạn đăng sơn) – đại lý Phi thiên động(biện kinh->chu tiên) – biện khiếp giàu sang cồn (thành đô->giang tân) – thành đô Thanh hao khê động(lâm an->long tuyền) – cửa hàng đại lý Vô danh động(đại lý->thạch cổ) – đại lý Sa mạc địa biểu – lâm an Trường bạch sơn – tương dương Tuyết báo động tầng 7(long môn->dược vương) – dương châu

Địa điểm luyện cấp: Lv91 – Lv99

Tiến cúc động(dương châu->thục cương) – Dương châu 3 tầng sa mạc – Lâm an Trường bạch bắc – Biện kinhTrường bạch phái mạnh – Phượng tường Tuyết thông báo tầng 8(long môn->dược vương) – Dương châu Mạc cao quật (long môn trấn) – Thành đôPhong lăng độ (long môn trấn) – Tương dương

Bosnus Địa điểm luyện cung cấp VLTK 1, Võ Lâm di động, VLTK 1 sản phẩm điện thoại VNG

*

Sau thời hạn mày mò với nghiên cứu lienminc.điện thoại bonus thêm cho bạn bè một vài ba vị trí ngon cơm góp luyện cấp mượt hơn.

Địa điểm luyện cấp: 1x

– Hoả Sơn Đảo. – Quái hệ Kyên, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Xả Phụ -> Hoả Sơn Đảo .

Địa điểm luyện cấp: 2x

– Tây Nam Kiếm Các. – Quái hệ Kyên ổn, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Thủ Đô Hà Nội -> Tây Nam Kiếm Các.

– Kiếm Các Trung Nguyên

– Quái hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Biện Kinh Phủ => Phục Ngưu Sơn Tây => Thiên Tâm Động => Kiếm Các Trung Nguyên

Địa điểm luyện cấp: 3x

– Thổ Phỉ Động. – Quái hệ Hoả, Mộc. – Đại Lý Phủ -> Điểm Tmùi hương Sơn -> Thổ Phỉ Động.

– Bạch Vân Động. – Quái hệ Hoả. – Thủ Đô Hà Nội -> Thanh Thành Sơn -> Bạch Vân Động.

*

– Klặng Quang Động (doilathe) – Phượng Tường -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kyên Quang Động

– Mê Cung Tần Lăng – Phượng Tường -> Tần Lăng -> Mê Cung Tần Lăng

– Toả Vân Động – Phượng Tường -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kyên ổn Quang Động -> Toả Vân Động

Địa điểm luyện cấp: 4x

– Điểm Thương Động tầng 1,2,3. – Quái hệ Hoả, Mộc (tầng 1) Kim, Thuỷ (tầng 2) Mộc + ??? (tầng 3). – Đại Lý Phủ -> Điểm Tmùi hương Sơn -> Điểm Thương Động.

Xem thêm: Điểm Thi Vào 10 Năm 2020 Hải Phòng, Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Vào Lớp 10 Năm Học 2021

– Thần Tiên Động – Quái hệ Hoả, Thổ. – Thành Đô -> Tkhô cứng Thành Sơn -> Thần Tiên Động.

Địa điểm luyện cấp: 5x

– Tường Vân Động tầng trệt dưới. – Quái hệ Klặng, Thuỷ. – Dương Châu -> Cái Bang -> Tường Vân Động.

– Mê Cung Thiết Tháp tầng trệt dưới,2,3. – Quái hệ Klặng, Thuỷ. – Biên Kinc -> Mê Cung Thiêt Tháp

*

– Thiên Tâm Tháp tầng 1,2. – Quái hệ Hoả, Mộc. – Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp.

– Ác bá địa đạo. – Quái hệ Hoả, Mộc ??? – Đại Lý Phủ -> Ác bá địa đạo.

– Thiên Tâm Động – Quái phần nhiều hệ Mộc – Biện Kinh Phủ -> Phục Ngưu Sơn -> Thiên Tâm Động

– Hương Thuỷ Động – Quái hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Hương Thuỷ Động. – Bảo Ngọc Hoa Động – Quái hệ Kyên ổn, Thổ. – Ngũ Độc Giáo -> Vũ Di Sơn -> Bảo Ngọc Hoa Động

– Nghiệt Long Động – Quái hệ Klặng, Thổ. – Long Tuyền xã -> La Tiêu Sơn-> Nghiệt Long Động 

Địa điểm luyện cấp: 6x

– Tường Vân Động tầng 2,3,4. – Quái hệ Kyên, Thuỷ. – Dương Châu -> Cái Bang -> Tường Vân Động.

– Thiên Tâm Tháp tầng 3 – Quái hệ Hoả, Mộc – Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp

– 108 La Hán Trận – Quái hệ Mộc, Hoả – Biên Pinc Phủ -> Thiếu Lâm -> 108 La Hán Trận

*

– Nha Môn Mật Đạo – Quái hệ Mộc, Thuỷ – Tương Dương Phủ -> Nha Môn Mật Đạo – Dương Giác Động – QV hệ Thổ, Klặng – Thôn Long Tuyền-> Nhạn Đãng Sơn->Dương Giác Động

– Thiên Nhân Giáo Thánh Động – Quái hệ Kim ? – Thiên Nhân Giáo

Địa điểm luyện cấp: 7x

– Lâm Du Quan – Quái hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Biện Kinc Phủ -> Lâm Du Quan

Địa điểm luyện cấp: 8x

– Vô Danh Động – Quái hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Đại Lý Phủ -> Thạch Cổ Trấn -> Vô Danh Động

– Lưỡng Thuỷ Động – Quái hệ Klặng, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Nhãn Đăng Sơn -> Lưỡng Thuỷ Động

– Tkhô giòn Khê Động – Quái hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Thanh Khê Động.

Bên trên là toàn cục công bố về địa điểm luyện cấp cho, mở rương VLTK 1, Võ Lâm mobile…cơ mà công ty chúng tôi muốn share cùng với các bạn. Hy vọng phần đông thông báo này sẽ giúp đỡ huynh đệ dành được đưa xiêu dạt thú vị với lôi cuốn.