Lệnh chế tạo ra ghi chụ trong Autocad – Lệnh Multileader Style

Hôm nay bản thân xin khuyên bảo chúng ta sử dụng Lệnh tạo thành ghi chụ trong Autocad – Lệnh Multileader Style. Các bạn cùng tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Lệnh vẽ mũi tên ghi chú trong cad

A. Cách call lệnh sản xuất ghi chụ trong Autocad (Lệnh Multileader Style)

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Text on left side: Gán địa chỉ mang lại đoạn văn uống bản chú giải nằm cạnh trái.Text on right side: Gán vị trí đến đoạn vnạp năng lượng bản ghi chú nằm cạnh sát buộc phải.

Top of Top Line: Liên kết đến đường dẫn chú thích tại địa chỉ Top của Top Multiline Text Line.

Middle of Top Line: Liên kết đến đường dẫn chú thích tại địa chỉ Middle của Top Multiline Text Line.

Middle of Multiline Text: Liên kết đến đường truyền chú giải trên địa chỉ Middle của Multiline Text Line.

Middle of Bottom Line: Liên kết cho đường dẫn ghi chú trên vị trí Middle của Bottom Multiline Text Line.

Bottom of Bottom Line: Liên kết cho đường dẫn chú thích trên vị trí Bottom của Bottom Multiline Text Line.

Xem thêm: Cách Đấu Dây Điện Thoại 4 Lõi, Hướng Dẫn Quy Tắc Đấu Dây Điện Thoại

Underline Bottom Line: Gạch bên dưới hay là không gạch men dưới mẫu chữ chú thích.Vậy là tôi đã trả lời dứt biện pháp sử dụng Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng Lệnh chế tạo ra ghi chú trong Autocad – Lệnh Multileader Style. Chúc chúng ta thành công