Lý hồng chí còn sống hay đã chết

     

Nhiều bài viết của các tác giả khác đã chứng minh Lý Hồng Chí người sáng lập Pháp Luân Công đã có các hành vi lợi dụng thuật ngữ của Phật giáo để gây ngộ nhận cho tín đồ Phật giáo rằng Pháp Luân Công là Phật pháp. Sau khi có nhiều tín đồ thì bài xích hạ thấp toàn bộ các tôn giáo, giáo chủ các tôn giáo khác, tự thần thánh hóa bản thân mình, nô lệ hóa tín đồ về mọi mặt và che đậy vô cùng khéo léo trước ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn. Các bằng chứng hiện nay đã cho thấy Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công từ tham vọng thành một vị Phật Chủ (vua của chư Phật) chuyển thành Đấng Sáng Tạo ra Vũ Trụ (Sáng Thế Chủ) vì sao có thể khẳng định được điều này?


*

Điều này manh nha tại mở đầu quyển sách Chuyển Pháp Luân phiên bản cũ của Lý Hồng Chí viết “Phật pháp tinh thâm nhất” khiến cho tín đồ Phật giáo đều tin tưởng và ủng hộ Pháp Luân Công, với các thủ đoạn ngụy biện Lý Hồng Chí đã biến Pháp Luân Công từ một môn khí công thành một khí công Phật Gia, rồi môn tuluyện Phật Gia, rồi Pháp môn cao nhất của Phật Gia, rồi Pháp môn của Phật pháp, vì vậy Pháp Luân Công phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng Phật giáo.Bạn đang xem: Lý hồng chí đang ở đâu

Trong các buổi giảng pháp tại Trường Xuân, Diên Cát, Trung Quốc, Lý Hồng Chí đã tự cho mình sáng tạo ra thế giới Pháp Luân cao hơn thế giới Tây phương Cực Lạc. Theo quan điểm của Phật giáo, thế giới Tây phương Cực Lạc là nơi phước báo trang nghiêm, thanh tịnh an vui nhất. Lý Hồng Chí khẳng định Pháp Luân Công không liên quan đến Phật giáo rồitự cho thế giới mình sáng lập ra cao hơn thế giới của Tây Phương Cực lạc là hành vi bài xích Phật giáo .

Bạn đang xem: Lý hồng chí còn sống hay đã chết

Đến nay Lý Hồng Chí đã sửa đổi mở đầu quyển Chuyển Pháp Luân từ Phật pháp tinh thâm nhất thành “Đại Pháp (Pháp Luân Công) Trí tuệ của Sáng Thế Chủ. Ông là căn bản của khai thiên tịch địa…” nghĩa là “Sáng Thế Chủ” đồng nghĩa với “Ông” trong quyển sách Chuyển Pháp Luân, trong một số bài giảng của Lý Hồng Chí đã được sửa đổi từ “Sư Phụ”, “Pháp thân” thành “Ông”. Điềuđó cũng có nghĩa là Lý Hồng Chí đã đang có mục tiêu tự xưng bản thân ông ta là “Đấng Sáng Tạo” ra vũ trụ.

Bạn đọc cũng cần lưu ý rằng “Chuyển Pháp Luân” vốn là tên quyển kinh đầu tiên của Phật giáo, được Lý Hồng Chí sử dụng để đặt cho tên quyển sách của mình. Sau đó lại tuyên bố đức Phật không Chuyển Pháp Luân vì đức Phật biết tương lai có người Chuyển Pháp Luân. Điều này được Lý Hồng Chí khẳng định trong trả lời câu hỏi tại buổi giảng pháp tại Quảng Châu. Chẳng lẽ Lý Hồng Chí lại biết được, đi guốc trong đầu đức Phật Thích Ca Mâu Ni, căn cứ vào đâu để Lý Hồng Chí khẳng định đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định như vậy. Rõ ràng đây cũng là hành vi xuyên tạc hạ thấp vai trò của đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tự đề cao mình.

Lý Hồng Chí là người sáng tạo ra Pháp Luân Công, Pháp Luân Công hay còn gọi là Đại Pháp mà Đại Pháp là trí tuệ củaSáng Thế Chủ cũng có nghĩa bản thân ông ta có trí tuệ của Sáng Thế Chủ (Đấng Sáng Tạo) bởi vì ông ta là người sáng lập ra cái Đại Pháp đó.

Một ví dụ cho thấy Pháp Thân của Lý Hồng Chí quản học viên “Pháp thân của tôi nhiều không tính được; không chỉ là số học viên này, dẫu nhiều hơn nữa tôi cũng quản được” (Lý Hồng Chí, sách Chuyển Pháp Luân, trang 41)

Thì hiện nay trên trang chủ của Pháp Luân Công như trang minhhui.org các từ Pháp Thân, Sư Phụ đã được dần thay thế bởi từ “Ông”.

Trích: “Đệ tử: Trong tình huống nào thì Pháp thân tự mình đi mất? Sư phụ: Chỉ cần chư vị là một người tu luyện thì ông sẽ quản chư vị, mãi cho tới khi chư vị viên mãn. Trừ phi không tu luyện nữa, triệt để không tu luyện nữa, ông cũng sẽ thất vọng, thấy chư vị quả thật không được nữa, vậy thì ông cũng không quản chư vị nữa. Pháp Luân cũng như vậy, chẳnghạn chư vị không tu luyện nữa, người thường liệu có thể mang một thứ như thế này sao? Chư vị muốn nó thì cũng vô dụng, bởi vì chư vị không tu luyện thì Nó cũng không khởi tác dụng đối với chư vị.” (Lý Hồng Chí, Trả lời câu hỏi giảng Pháp tại Diên Cát)

Nghĩa là trước đây thì Pháp Thân (Lý Hồng Chí) quản đệ tử chứ không phải “Ông” quản đệ tử thì hiện nay đã thay là “Ông”. Mà như chúng ta biết theo mở đầu Chuyển Pháp Luân đã đồng nhất “Sáng thế chủ” bằng “Ông” điều đó cho thấy Lý Hồng Chí đã có tham vọng trở thành Sáng Thế Chủ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thái Mề Gà Hinh Hoa Cho Món Ăn Thêm Hấp Dẫn, Cách Làm Lòng Gà Xào Mướp Và Giá Đỗ Đưa Cơm

Các bằng chứng cho thấy tín đồ Pháp Luân Công đã đồng nhất Lý Hồng Chí thành Sáng Thế Chủ hay đấng sáng tạo như sau: Trích: “Trong tâm tôi thầm nghĩ: Mình là đệ tử của Sáng thế chủ!” . Rõ ràng đệ tử Pháp Luân Công là đệ tử của Lý Hồng Chí chứ đâu phải là đệ tử của Sáng Thế Chủ. Nếu đệ tử của Lý Hồng Chí là đệ tử của Sáng Thế Chủ thì có nghĩa Lý Hồng Chí đã là Sáng Thế Chủ.

Trong các bài quảng cáo của Pháp Luân Công có tiêu đề “Cứu Thế Chủ là người sáng lập Pháp Luân Công” trên trang http://chanhkien.org cũng đã thay thế vai trò của Chúa Jesus bởi Lý Hồng Chí. Cụ thể như sau:

Trích: “Từ xưa đến nay, mỗi khi cầm “Thánh Kinh • Khải Huyền” lên, các tín đồ Cơ Đốc vẫn coi “Vua của các Vua, Chúa của các Chúa” là Chúa Jesus, thực ra đây là hiểu sai nghiêm trọng. Cứu Thế Chủ Thành Tín Chân Thật, “Vua của các Vua, Chúa của các Chúa” chínhlà người sáng lập Pháp Luân Công, đây mới là khải thị căn bản nhất của toàn bộ “Khải Huyền”!”

Bài viết “Nhà Phong Thủy nổi tiếng Hàn Quốc sau khi xem Thần Vận phát biểu: Sáng Thế Chủ sẽ hạ thế để cải biến thế giới” trên trang tindachieu.com cũng đã ám chỉ Lý Hồng Chí là “Sáng Thế Chủ”.

Hình ảnh của Lý Hồng Chí được tín đồ Pháp Luân Công vẽ lại thông qua trả lời câu hỏi trong buổi giảng Pháp tại Diên Cát, Lý Hồng Chí. Đệ tử: Luyện công tới tầng thứ nào thì mới có Pháp thân? Sư phụ: Pháp thân kia đều là hình tượng của Phật. Tóc màu xanh lam, mặc áo cà sa màu vàng, tu luyện phải đạt tới tầng thứ đó mới có thể tu xuất Pháp thân.

Lý Hồng Chí kẻ phỉ báng Phật giáo, phỉ báng đức Phật Thích Ca Mâu Ni đồng thời trộm áo cà sa của Phật giáo.

Trong quan điểm hình thành vũ trụ của Pháp Luân Công khác căn bản quan điểm hình thành vũ trụ của Phật giáo. Trong khi Phật giáo chủ thuyết không có “Đấng sáng tạo” thì Lý Hồng Chí giả danh Phật pháp mà ông ta gọi là pháp môn cao nhất của Phật Gia, một trong tám vạn bốn ngàn pháp môn của Phật pháp được đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đến tuyên truyền cái học thuyết “Đại Giác Giả”, “Thần” kiến tạo vũ trụ (Đại Giác Giả được hiểu là người giác ngộ lớn).

Trích: “Khi vũ trụ mới được những Đại Giác Giả cực cao cực cao kiến tạo lại mới xong rồi, trong đó vẫn có một số không bị nổ chết.