Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một người đi xe máy từ a đến b

*

Một người đi xe pháo thiết bị từ bỏ A mang lại B với gia tốc 40km//h. Lúc về, bạn kia đi với gia tốc 30km/h, yêu cầu thời gian về nhiều hơn nữa thời hạn đi là 45 phút ít. Tính quãng mặt đường AB.


*

(45)phút(=)(frac34)giờ

Call quãng đường AB là: (a)km (a > 0)

Thời gian đi là: (fraca40)giờ

Thời gian về là: (fraca30)giờ

Ta gồm phương thơm trình (fraca30-fraca40=frac34)

(Leftrightarrow)(frac4a120-frac3a120=frac34)

(Leftrightarrow)(fraca120=frac34)

(Leftrightarrow)(a=frac1trăng tròn.34=90)

Vậy quãng con đường AB dài(90)km


*

một bạn đi xe vật dụng trường đoản cú A mang đến B cùng với vận tốc 40km/h . thời gian về, fan đó đi cùng với vân tốc 30km/h yêu cầu thời hạn về nhiều hơn thế nữa thời hạn đi là 45 phút ít. tính quãng con đường AB

dễ dàng chưa?

*


um..... tui thử không nên thôi nha kaka!

đổi 45 phút ít = (frac34)giờ

điện thoại tư vấn x là quảng con đường AB ( cùng với x>0)

theo đề bài ta có:

(fracx30)(-fracx40=frac34)

(Rightarrow4x-3x=90)

(Rightarrow x=90)

vậy: (S_AB)(=90km)

tui có tác dụng tắt nha! cx ko biết đúng hay không

*
không đúng bỏ qua mất nhé


Một fan đi xe cộ sản phẩm công nghệ tự A cho B cùng với gia tốc 40km/h. cơ hội về, người đó đi với gia tốc 30km/h, đề xuất thời hạn về nhiều hơn thời hạn đi là 45 phút, Tính quảng đường AB


goi vày dẻo quang đãng duong AB la x (km) (x>0)

thoi gian xe pháo may di tu A den B la x/40(h)

thoi gian xe cộ may di tu b ve a la x/30(h)

doi 45" =3/4 (h)

theo bai ra ta co pt

x/40+3/4=x/30

3x/120+90/120=4x/120

=>3x+90=4x

3x-4x=-90

-x=-90

x=90(TMDK)

vay mượn quang quẻ duong AB dai 90 km


một người đi xe pháo thứ trường đoản cú A cho B cùng với gia tốc 40km/h.dịp về,tín đồ đó đi với vận tốc 30km/h,yêu cầu thời gian về nhiều hơn thế thời hạn đi là 45".tính quãng mặt đường AB


Điện thoại tư vấn quãng đg ab là x (đk x>0)

Thời gian đi từ bỏ a - b là x/40(giờ)

thời hạn về ừ b - a là x /30 (giờ)

45 p = 0,75 h

Theo bài xích ra ta bao gồm pt :

x /30 - x /40 = 0,75

=> 4x -3x = 0,75 . 120

=> x = 90

Vậy AB là 90 km


Anh Nam đi xe cộ máy trường đoản cú A mang đến B với gia tốc 40km/h. Lúc về trường đoản cú B về A với gia tốc 30km/h nên thời gian đi thấp hơn thời hạn về là 1htrong vòng 30 phút. Tính quãng đường AB?Anh Nam đi xe vật dụng từ A mang lại B cùng với tốc độ 40km/h. Lúc về tự B về A với tốc độ 30km/h cần thời hạn đi thấp hơn thời hạn về là 1h30 phút. Tính quãng mặt đường AB?


một bạn đi xe cộ thiết bị trường đoản cú A mang lại B cùng với vân tốc 40km/h. lúc đi từ B trsống về A, fan đó tăng gia tốc thêm 5km/h đối với lúc đi, nên thời hạn về thấp hơn thời hạn đi là 15 phút. Tính quãng con đường AB


Gọi x(km) là độ lâu năm quãng con đường AB(Điều kiện: x>0)

Thời gian xe sản phẩm công nghệ đi từ bỏ A cho B là:(dfracx40left(h ight))

Thời gian xe pháo lắp thêm đi tự B về A là:(dfracx45left(h ight))

Theo đề, ta có phương trình:(dfracx40-dfracx45=dfrac14)

(Leftrightarrowdfrac9x360-dfrac8x360=dfrac90360)

(Leftrightarrow9x-8x=90)

tuyệt x=90(thỏa ĐK)

Vậy: Độ nhiều năm quãng con đường AB là 90km


Hotline x là quãng mặt đường AB(x>0, km)

Ta tất cả tốc độ thời điểm về là: 40+5=45(km/h)

Đổi 15'=1/4 h

Vì dịp về ít hơn lúc đi là 1/4 h, ta tất cả pt:

(dfracx40-dfrac14=dfracx45)

(dfrac9x360-dfrac90360=dfrac8x360)

(9x-8x=90)

(x=90)(tmđk)

Vậy sAB là: 90km


một tín đồ đi xe đạp điện trường đoản cú A mang đến B với gia tốc là 40km/h.Lúc về,bạn kia đi với vận tốc là 30km/h,yêu cầu thời gian dịp về nhiều hơn thế thời gian đi là 45 phút.Tính quãng con đường AB?


Hiệu vận tốc của lúc đi và về là:40 - 30 = 10 (km/h)10 km/h ứng cùng với 45 phút ít vậy quãng đường AB dài:15 x (40 : 10) = 60 (km)Đúng thì like


Một fan đi xe sản phẩm từ A đến B cùng với tốc độ 45 km/h Lúc về bạn đó đi đi cùng với gia tốc 50 km/h yêu cầu thời hạn đi nhiều hơn thế nữa thời hạn về là 24 phút tính quãng mặt đường AB


Điện thoại tư vấn độ lâu năm quãng mặt đường AB là x(km)(Điều kiện: x>0)

Thời gian fan kia đi từ bỏ A cho B là:(dfracx45left(h ight))

Thời gian fan kia đi tự B về A là:(dfracx50left(h ight))

Theo đề, ta có phương trình:(dfracx45-dfracx50=dfrac25)

(Leftrightarrowdfrac10x450-dfrac9x450=dfrac180450)

(Leftrightarrow x=180left(nhận ight))

Vậy: Độ lâu năm quãng đường AB là 180km


một tín đồ đi xe cộ sản phẩm trường đoản cú a mang lại b với tốc độ 40km/h cơ hội về tín đồ đó đi cùng với vận tốc 50km/h phải thời hạn về thấp hơn thời hạn đi 45 phút tính quãng đường ab


Call quãng mặt đường AB là x (km)

Thời gian xe vật dụng đi từ A mang đến B là: x/40(h)

Thời gian xe pháo sản phẩm công nghệ đi trường đoản cú B về A là: x/50(h)

Đổi 45 phút=3/4 h

Ta bao gồm phương thơm trình:

x/40 -x/50 = 3/4

=> 5x - 4x = 150

x = 150

Vậy quãng mặt đường AB dài 150 km


Gọi quãng mặt đường AB là x (km)

Thời gian xe pháo lắp thêm đi từ bỏ A cho B là: x/40(h)

Thời gian xe cộ trang bị đi tự B về A là: x/50(h)

Đổi 45 phút=3 phần tư h

Ta gồm pmùi hương trình:

x/40 -x/50 = 3/4

=> 5x - 4x = 150

x = 150

Vậy quãng đường AB nhiều năm 150 km


Một bạn đi xe cộ thiết bị tự tỉnh A cho tỉnh giấc B cùng với vận tốc 40km/h. Lúc về bạn kia đi xe cộ olớn nên đi nhanh rộng với gia tốc 70km/h và thời gian về cũng ít hơn thời gian đi 45 phút. Tính quãng đường AB

Giúp mình cùng với ạ
Xem thêm: " Thuyền Đến Đầu Cầu Ắt Sẽ Thẳng Nghĩa Là Gì, Gương Mặt Tháng Ba

Gọi quãng mặt đường AB lâu năm x (km)(x>0)

Thời gian đi:(dfracx40)(giờ)

Thời gian về:(dfracx70)(giờ)

Do thời gian đi nhiều hơn nữa thời hạn về 45' =(dfrac34h)đề xuất ta có

(dfracx40-dfracx70=dfrac34)

(Leftrightarrowdfrac70x2800-dfrac40x2800=dfrac34)

(Leftrightarrowdfrac30x2800=dfrac34)

(Leftrightarrow120x=8400Leftrightarrow x=70left(tmđk ight))

Vậy quãng mặt đường AB dài 70km