Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

     
Bài 92.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

Luyện tập – SBT Tân oán lớp 5: Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 6 Vsống bài xích tập Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo phù hợp vào ô trống; Một thửa ruộng hình thang tất cả lòng bé bỏng 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, lòng bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cđọng 100mét vuông thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó…

1: Viết số đo thích hợp vào ô trống 

 Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

(4 over 5m)

(1 over 2m)

(2 over 3m)

1,8dm

1,3dm

0,6dm

2:

a. Một hình thang bao gồm diện tích 20mét vuông, đáy mập 55dm cùng lòng bé bỏng 45dm. Tính độ cao của hình thang.

b.

Xem thêm: Ngọc Sáng Trong Hoa Sen Pdf, Tải Về Ngọc Sáng Trong Hoa Sen (Tái Bản 2015)

Tính vừa đủ cộng nhì đáy của một hình thang, hiểu được diện tích S hình thang bằng 7mét vuông và độ cao bằng 2m.

3: Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bé nhỏ 26m, đáy to hơn lòng nhỏ bé 8m, đáy nhỏ hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ đọng 100m2 thu hoạch được 70,5kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng kia ?

4: Viết số tương thích vào chỗ chấm

*

Cho hình chữ nhật ABCD có các kích cỡ như hình vẽ bên :

Diện tích phần sẽ sơn đậm của hình chữ nhật là………… cm2

*

1: 

Diện tích hình thang ô trống đầu tiên :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống vật dụng hai :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống sản phẩm công nghệ ba :


 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m)

(2 over 3m)

(13 over 30m^2)

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm3

2:

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. Trung bình cộng nhì đáy hình thang thì bằng diện tích hình thang phân chia mang lại độ cao :

 (day,lon, + ,day,nho over 2 = dien,tich over chieu,cao = 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m


3:

Bài giải

Đáy Khủng của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))