Có hầu như đêm dài, anh ngồi chú ý hỏa châu rơi.Nghe vùng tâm tư cháy đỏ luân chuyển ngang sườn lưng ttách.Những đóm mắt hỏa châu bừng lên vào màn về tối như mắt em sáng ngời, theo anh đi nđần độn lối.Những tối không ngủ anh ngồi trung ương sự thuộc hỏa châu rơi.Ôi! Đẹp làm thế nào, màu hỏa châu đêm đêm sơn son, đánh phấn đầy đủ con phố. Ôi! Những con phố sở hữu nặng trĩu nhức thương thơm.Cho anh thừa nhận diện quê hương thân tối Black ai oán bằng đa số mẫu sông rã xuôi đêm trường. Ôi! Những chiếc sông nhẫn nhục nhức tmùi hương.Dưới ánh châu hồng, anh ngồi Gọi thì thầm tên em.Mơ một tương lai pháo nổ vang trên lối về. Những đóm mắt hỏa châu là hoa đăng ngày cưới.Khi chiến chinh hết rồi, tương lai ta tìm tới,bao gồm nhau trong đời tối trường không hại lạc loại yêu tmùi hương.


Bạn đang xem: Những đóm mắt hỏa châu


Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Thai Nhi Đạp Nhiều Có Ảnh Hưởng Gì Không, Có Nguy Hiểm Không?

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.