Dùng bao cao su đặc là giải pháp “kinh điển” để tránh mang tnhì. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều bí quyết tình dục dục tình không có tnhì với không sử dụng bao cao su thiên nhiên cơ mà không hẳn hai bạn trẻ nào cũng biết.

*
*
*
*
*
*
*
*
Đặt vòng tách thai đạt tác dụng cao cùng ko tác động cho khả năng sinch bé sau này