Rung chuông rubi tiếng Anh lớp 3 gồm đáp án

Bộ 22 câu hỏi giờ Anh luyện thi Rung chuông rubi lớp 3 bao gồm đáp án góp những em học viên lớp 3 rèn luyện gần như khả năng có tác dụng những dạng câu hỏi chắc chắn rằng xuất hiện thêm vào cuộc thi Rung chuông quà năm 20trăng tròn.1. What _____ your name?A. amB. isC. are2. How are you?A. I"m nine.B. I"m five sầu.C. I"m fine.3. What are you doing?


Bạn đang xem: Rung chuông vàng tiếng anh lớp 3

A. I’m playing chessB. I’m watching TVC. I’m reading4. People often cook meal in ….A. living roomB. bedroomC. kitchen5. I have sầu …. book.A. aB. anC. many6. How many days are there in a week?A. 5 daysB. 6 daysC. 7 days7. What is it?A. It’s a orange.B. It’s an orange.C. It’s orange.8. The capital of Vietnam giới is……A. HanoiB. LondonC. Hue9. Which animals are the pets?A. mèo, dog, lionB. cat, rabbit, lionC. cat, dog, rabbit10. The dog is _____ the tableA. on
B. inC. under11. What is it?B R D I12. What is it?E S D K13. What is it?
14. How many flowers?15. What are you wearing?A. trouserB. SkirtC. dress16. My mother teaches children at school. Who is she?17. Where__ you from?A: areB: isC: am18. __. See you again.A: HiB: HelloC: Goodbye19. Odd one out:A: playedB: wentC: watchedD: visitedtrăng tròn. Odd one out:A: SecondB: SeventhC: Three21. My new friover comes from___.A: MalaysianB: Malaysia22. A month has four weeks. How many weeks are there in a month?A: 3B: 4C: 5D: 6ĐÁP ÁN1 - B;2 - C;3 - B;4 - C;5 - A;6 - C;7 - B;8 - A;9 - C;10 - C;11 - BIRD;12 - DESK;13 - Schoolbag;14 - three;15 - C;16 - teacher;17 - A;18 - C;19 - B;
trăng tròn - C;21 - B;22 - B;Trên đó là Bộ thắc mắc Rung chuông quà lớp 3 bởi giờ Anh có giải đáp. Mời độc giả đọc thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 không giống như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học tập kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được update liên tục bên trên acthan.vn.
Bên cạnh team Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phú huynh tmê mệt gia team học tập:Tài liệu giờ Anh Tiểu học - nơi cung cấp tương đối nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí dành cho học sinh đái học tập (7 - 11 tuổi).
Sở câu hỏi ôn thi Rung chuông rubi lớp 3 Tuyển tập thắc mắc thi rung chuông đá quý bằng Tiếng Anh bao gồm đáp án Sở câu hỏi rung chuông đá quý tiếng Anh lớp 4 Thi Rung Chuông Vàng Sở câu hỏi rung chuông rubi giờ Anh lớp 5 Thi test học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 20đôi mươi - 2021 theo Thông bốn 22 - Đề 2 Đề thi Rung Chuông Vàng khối hận 3
Học tập Lớp 3
*
Tiếng Anh lớp 3
*
Luyện thi Tiếng Anh
*
Tiếng Anh lớp 1 - lớp 5
*
Tiếng Anh cho học viên tè học (7-11 tuổi)


Xem thêm: Nhạc Phim 50 Sắc Thái Phần 2, Nhạc Phim ཮ Sắc Thái' Làm Bá Chủ Bxh

Tiếng Anh cho học viên tè học (7-11 tuổi)