Rút gọn phân số c++

     

Ý tưởng

Tìm ước bình thường mập nhấtChia tử số, chủng loại số đến ước phổ biến lớn nhấtCase quánh biệt:Dấu âm sinh sống mẫu số -> đưa lên tử sốTử số phân chia không còn mang lại mẫu số

Tìm ước phổ biến béo nhất

Sử dụng đệ quy nhằm tìm:

Nếu a chia không còn đến b -> trả về số bNếu a ko phân tách không còn cho b -> kiếm tìm ước thông thường của (b, b%a)

Code


Bạn đang xem: Rút gọn phân số c++

This tệp tin contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To đánh giá, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters. Learn more about bidirectional Unicode characters

package main
import "https://acthan.vn/rut-gon-phan-so-c/imager_5_9963_700.jpgfmt"https://acthan.vn/rut-gon-phan-so-c/imager_5_9963_700.jpg
func ucln(a int, b int) int
if a%b == 0
return b
return ucln(b, a%b)
func main()
// Tử với mẫu nhập lệ. Chỗ này mình moông xã luôn luôn đến ngắn
tu := 10
mau := 15
if tu % mau == 0
fmt.Println(tu/mau)
return
uc := ucln(tu, mau)
tu = tu / uc
mau = mau / uc
if mau 0
mau *= –1
tu *= –1
fmt.Printf("https://acthan.vn/rut-gon-phan-so-c/imager_5_9963_700.jpg%v/%v"https://acthan.vn/rut-gon-phan-so-c/imager_5_9963_700.jpg, tu, mau)

*

*

Xem thêm: Bao Công Xử Án Tôn Ngộ Không (Phần 2), Bao Công Xử Án Tôn Ngộ Không

*

*

*

Tìm kiếmTìm kiếm cho:Danh sách bài bác viếtDanh sách bài viếtThời gian Tháng Một 2022 (2) Tháng Mười Hai 2021 (5) Tháng Mười Một 2021 (1) Tháng Mười 2021 (1) Tháng Chín 2021 (5) Tháng Tám 2021 (4) Tháng Bảy 2021 (2) Tháng Sáu 2021 (9) Tháng Năm 2021 (3) Tháng Tư 2021 (4) Tháng Ba 2021 (10) Tháng Hai 2021 (5) Tháng Một 2021 (8) Tháng Mười Hai 2020 (3) Tháng Mười Một 2020 (1) Tháng Mười 20trăng tròn (1) Tháng Chín 20đôi mươi (2) Tháng Tám 20đôi mươi (2) Tháng Bảy 2020 (2) Tháng Sáu 2020 (6) Tháng Năm 20đôi mươi (3) Tháng Tư 20trăng tròn (2) Tháng Ba 20đôi mươi (2) Tháng Hai 2020 (1) Tháng Một 20đôi mươi (1) Tháng Mười Hai 2019 (1) Tháng Mười Một 2019 (1) Tháng Mười 2019 (1) Tháng Chín 2019 (2) Tháng Tám 2019 (2) Tháng Bảy 2019 (1) Tháng Sáu 2019 (2) Tháng Năm 2019 (1) Tháng Tư 2019 (2) Tháng Ba 2019 (2) Tháng Hai 2019 (1) Tháng Một 2019 (1) Tháng Mười Hai 2018 (1) Tháng Mười Một 2018 (1) Tháng Mười 2018 (2) Tháng Chín 2018 (4) Tháng Tám 2018 (1) Tháng Bảy 2018 (3) Tháng Sáu 2018 (5) Tháng Năm 2018 (1) Tháng Tư 2018 (1) Tháng Hai 2018 (1) Tháng Một 2018 (1) Tháng Mười Một 2017 (3) Tháng Mười 2017 (2) Tháng Sáu 2017 (1) Tháng Năm 2017 (1) Tháng Ba 2017 (1) Tháng Mười Hai năm 2016 (4) Tháng Tám 2016 (1)Các bài post
Bình luận gần đây
*
acthan.vn trong <2021> – Tháng 12: Mình…
*
Đệ tử ghitar trong <2021> – Tháng 12: Mình…
*
acthan.vn vào <2021> – Tháng 12: Mình…
*
soiqualang trong <2021> – Tháng 12: Mình…
*
<2021> – Tháng… vào Bài đó dành riêng 100+ respect cho…
Lượt xem26829 lượtTheo dõi blog ^^

Quý Khách nhtràn vào email nhằm dìm thông báo lúc gồm bài viết new nha


Giới thiệu

Xin xin chào, Phong. Mọi tín đồ thường gọi tớ là Phong Đỗ/ Phong Độ/ Phong Đại Ca. Hiện tại thì tớ đang là Go Developer trên OpenCommerce Group.