Rút gọn phân số c++

     

Ý tưởng

Tìm ước chung lớn nhấtChia tử số, mẫu số cho ước chung lớn nhấtCase đặc biệt:Dấu âm ở mẫu số -> đẩy lên tử sốTử số chia hết cho mẫu số

Tìm ước chung lớn nhất

Sử dụng đệ quy để tìm:

Nếu a chia hết cho b -> trả về số bNếu a không chia hết cho b -> tìm ước chung của (b, b%a)

Code


Bạn đang xem: Rút gọn phân số c++

This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters. Learn more about bidirectional Unicode characters

package main
import "https://acthan.vn/rut-gon-phan-so-c/imager_5_9963_700.jpgfmt"https://acthan.vn/rut-gon-phan-so-c/imager_5_9963_700.jpg
func ucln(a int, b int) int {
if a%b == 0 {
return b
}
return ucln(b, a%b)
}
func main() {
// Tử và mẫu nhập vào. Chỗ này mình mock luôn cho ngắn
tu := 10
mau := 15
if tu % mau == 0 {
fmt.Println(tu/mau)
return
}
uc := ucln(tu, mau)
tu = tu / uc
mau = mau / uc
if mau 0 {
mau *= –1
tu *= –1
}
fmt.Printf("https://acthan.vn/rut-gon-phan-so-c/imager_5_9963_700.jpg%v/%v"https://acthan.vn/rut-gon-phan-so-c/imager_5_9963_700.jpg, tu, mau)
}

*

*

Xem thêm: Bao Công Xử Án Tôn Ngộ Không (Phần 2), Bao Công Xử Án Tôn Ngộ Không

*

*

*

Tìm kiếmTìm kiếm cho:Danh sách bài viếtDanh sách bài viếtThời gian Tháng Một 2022 (2) Tháng Mười Hai 2021 (5) Tháng Mười Một 2021 (1) Tháng Mười 2021 (1) Tháng Chín 2021 (5) Tháng Tám 2021 (4) Tháng Bảy 2021 (2) Tháng Sáu 2021 (9) Tháng Năm 2021 (3) Tháng Tư 2021 (4) Tháng Ba 2021 (10) Tháng Hai 2021 (5) Tháng Một 2021 (8) Tháng Mười Hai 2020 (3) Tháng Mười Một 2020 (1) Tháng Mười 2020 (1) Tháng Chín 2020 (2) Tháng Tám 2020 (2) Tháng Bảy 2020 (2) Tháng Sáu 2020 (6) Tháng Năm 2020 (3) Tháng Tư 2020 (2) Tháng Ba 2020 (2) Tháng Hai 2020 (1) Tháng Một 2020 (1) Tháng Mười Hai 2019 (1) Tháng Mười Một 2019 (1) Tháng Mười 2019 (1) Tháng Chín 2019 (2) Tháng Tám 2019 (2) Tháng Bảy 2019 (1) Tháng Sáu 2019 (2) Tháng Năm 2019 (1) Tháng Tư 2019 (2) Tháng Ba 2019 (2) Tháng Hai 2019 (1) Tháng Một 2019 (1) Tháng Mười Hai 2018 (1) Tháng Mười Một 2018 (1) Tháng Mười 2018 (2) Tháng Chín 2018 (4) Tháng Tám 2018 (1) Tháng Bảy 2018 (3) Tháng Sáu 2018 (5) Tháng Năm 2018 (1) Tháng Tư 2018 (1) Tháng Hai 2018 (1) Tháng Một 2018 (1) Tháng Mười Một 2017 (3) Tháng Mười 2017 (2) Tháng Sáu 2017 (1) Tháng Năm 2017 (1) Tháng Ba 2017 (1) Tháng Mười Hai 2016 (4) Tháng Tám 2016 (1)Các bài post
Bình luận gần đây
*
acthan.vn trong <2021> – Tháng 12: Mình…
*
Đệ tử ghitar trong <2021> – Tháng 12: Mình…
*
acthan.vn trong <2021> – Tháng 12: Mình…
*
soiqualang trong <2021> – Tháng 12: Mình…
*
<2021> – Tháng… trong Bài này dành 100+ respect cho…
Lượt xem26829 lượtTheo dõi blog ^^

Bạn nhập vào email để nhận thông báo khi có bài viết mới nha


Giới thiệu

Xin chào, Phong. Mọi người thường gọi tớ là Phong Đỗ/ Phong Độ/ Phong Đại Ca. Hiện tại thì tớ đang là Go Developer tại OpenCommerce Group.