Tình hình là sim em bị mất,như mong muốn là em có nhằm danh bạ sống bên trên gmail,giờ ao ước gửi vào iphone thì có tác dụng vậy như thế nào ạ