Số các số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5

     
Hãy nhập câu hỏi của bạn, acthan.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn.

Bạn đang xem: Số các số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5

Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.You watching: Số các số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5

gọi các số cần tìm có dạng abcd0. có 9 cách chọn a

có 8 cách chọn b

có 7 cách chọn c

có 6 cách chọn d

vậy số các số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5 là: 9 x 8x 7x 6

9 cách chọn hàng chục nghìn

8 cách chọn hàng nghìn

7 cách chọn hàng trăm

6 cách chọn hàng chục

và 1 cách chọn hàng đơn vị

Số các số:

9*8*7*6*1=3024

tớ thử rồi

Các số chia hết cho 2 và 5 phải có số tận cùng tận cùng là :0

Tacó dãy10000,10010, ... 90090.

Có số các số có 5 chữ số chia hết cho 2 và 5 là :

( 90090 - 10000 ) : 10 + 1 = 8010 ( số )

Đáp số : 8010 số

3024

dung 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

giải giúp mình mấy bài này với

từ các chữ số 1,2,4,5,6,7,8,9(không có số 3 nhé)

1. có thể lập được bao nhiêu số tn có 6 chữ số khác nhau

2. lập được bao nhiêu số có 6 chữ số và các chữ số đều chẵn

3.có 7 chữ số trong đó các chữ số các đều chữ số đứng giữa là giống nhau

4.có 5 chữ số khác nhau trong đó chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng là lẻ

5.có 5 chữ số khác nhau trong đó tổng của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng chia hết cho 10

6.có 5 chứ số trong đó 2 chữ số kề nhau phải khác nhau

7. có 7 chữ số khác nhau trong đó chữ số đầu là lẻ và số đó chia hết cho 2

8. ------------------------------------------------------------------và chữ số cuối chia hết cho 3

9.số tự nhiên chẵn có 7 chữ số khác nhau sao cho chữ số chính giữa là chữ số chẵn

Đọc tiếp...

3 Hải Títt
Thống kê hỏi đáp

gọi số cần tìm là abcdef( có gạch trên đầu b nhé)

với đk a#0 abcdef khác nhau

1; a có 8 cách chọn

b có 7 cách chọn

c có 6 cách chọn

d có 5 cách chọn

e có có 4 cách chọn

f có 3 cách chọn

=> có 20160 số tmycbt

Đọc tiếp...

Xem thêm: Chậm Kinh 10 Ngày Ra Máu Nâu, Lý Do Khiến Kinh Nguyệt Ra Ít, Có Màu Bất Thường

Đúng 0 Sai 0 Hải Títt
Thống kê hỏi đáp

gọi số cần tìm là abcdef (abcdef chẵn a#0)

a,b,c,d,e,f đều có 4 cách chọn

=> 46 =4096 số tmycbt

Đọc tiếp... Đúng 0 Sai 0 Hải Títt
Thống kê hỏi đáp

4; gọi số cần tìm là abcde (a #0 a,e lẻ a,b,c,d,e khác nhau)

a có 4 cách chọn

e có 3 cách chọn

b có 6 cách chọn

c có 5 cách chọn

d có 4 cách chọn

=> có 1440 số tmycbt

Đọc tiếp... Đúng 0 Sai 0 Hồ Anh Minh Tìm kiếmBáo cáoĐánh dấu

Với năm chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 viết được :

a) Các số tròn chục có bốn chữ số, mỗi số có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 3 là :

b) Các số có bốn chữ số, mỗi số có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho các số 2 ; 5 ; 9 là :

Đọc tiếp... 2 Nguyễn Văn Trường
Thống kê hỏi đáp

a,4320,1230,2340,3420,3210,1320,2130,2310.

b,4320,2340,4230,2340,2430,3420,3240

tick nha

Đọc tiếp... Đúng 2 Sai 0 Hồ Anh Minh
đã chọn câu trả lời này. Do Nhat Linh Nhi Thống kê hỏi đáp

a ) 12 so

b ) 6 so

Đọc tiếp... Đúng 0 Sai 0 Le bui ngoc anh Tìm kiếmBáo cáoĐánh dấu

số các số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 2 và 5 là?

Đọc tiếp... 8 Nguyễn Hữu Khôi
Thống kê hỏi đáp

Chia hết cho cả 2 và 5,=>Khoảng cách là 10 (Vì tận cùng là 0)

Số bé nhất:10000 ;Số lớn nhất :99990

Số các số có 5 chữ số chia hết cho 2 và 5 là: (99990-10000) :10+1=9000(số)

k mình nha^-^

Đọc tiếp... Đúng 1 Sai 0 Le bui ngoc anh
đã chọn câu trả lời này. Vũ Thị Như Quỳnh Thống kê hỏi đáp

số đó lag

3024

nhé bn

đúng ko

vậy ha

Đọc tiếp... Đúng 4 Sai 0 Quang Huy Aquarius
Thống kê hỏi đáp

3024 so

dung do kik nha