Sổ liên lạc điện tử tay ninh

     

BTN - Sau khi ban hành Công văn số 2255/SGDĐT-KHTC ngày 1.9.2020 về các khoản thu, chi và sử dụng kinh phí tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021, ngày 25.9, Sở GD&ĐT ban hành tiếp công văn gửi trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Bạn đang xem: Sổ liên lạc điện tử tay ninh


*
Twitter

Việc Sở GD&ĐT phải ra tiếp một văn bản được cho là do quá trình thực hiện (Công văn 2255), các cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong việc tổ chức thu các khoản theo quy định. Theo đó, Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung theo Công văn 2255 như sau:

Về thu sổ liên lạc điện tử, và dịch vụ camera giám sát, căn cứ vào nhiệm vụ giáo dục năm học 2020-2021 của các ngành học là “nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong các cơ sở giáo dục trung học; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; thực hiện nhập số liệu, khai thác, sử dụng thống nhất dữ liệu toàn ngành về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường chuẩn quốc gia và các thông tin khác trong quản lý và báo cáo”.

Thời gian qua, việc sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục đã được cơ sở giáo dục phối hợp với đơn vị phát triển và cung cấp dịch vụ (VNPT, Viettel và các đơn vị khác) thực hiện khá thành công, nhất là trong bối cảnh thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19. Vì vậy, các cơ sở giáo dục sử dụng sổ liên lạc điện tử, dịch vụ camera giám sát từ các năm trước tiếp tục thực hiện theo phương thức các khoản thu hộ, chi hộ trong nhà trường được quy định tại Mục II, khoản 3, Công văn số 2255/SGDĐT- KHTC.

Về thu tiền bảo hiểm thân thể, Công văn 2255/SGDĐT-KHTC xác định đây là khoản thu tự nguyện, cha mẹ học sinh có quyền lựa chọn loại hình bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm. Nhà trường tạo điều kiện cho các đơn vị dịch vụ, cơ quan bảo hiểm triển khai thực hiện công tác bảo hiểm học sinh, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho học sinh. Các đơn vị dịch vụ, cơ quan bảo hiểm thống nhất với cha mẹ học sinh phương thức thực hiện dịch vụ các loại bảo hiểm theo nguyên tắc tự nguyện.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kết Nối Máy Ảnh Với Máy Tính Như Thế Nào, Chép Ảnh Từ Máy Ảnh Vào Máy Tính Như Thế Nào

Về nội dung không tổ chức thu các khoản thu ngoài quy định, Công văn số 2255/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT quy định về thực hiện các khoản thu, chi và sử dụng kinh phí tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021. Theo đó, không thu các khoản đã được nêu cụ thể tại Mục II, khoản 5, điểm 5.1 và các khoản chi này các cơ sở giáo dục thực hiện theo Mục II, khoản 5, điểm 5.2.

Việc tổ chức dạy năng khiếu trong trường học ở các trường mầm non, tiểu học do hiệu trưởng thống nhất với cha mẹ học sinh nội dung, chương trình giảng dạy và thù lao chi trả giáo viên, trên cơ sở thống nhất với giáo viên. Kế hoạch bồi dưỡng, giảng dạy năng khiếu phải thống nhất trong toàn trường. Về nguyên tắc, việc giảng dạy năng khiếu phải căn cứ nhu cầu tham gia trên tinh thần tự nguyện của học sinh, tuyệt đối không ép buộc học sinh tham gia.

Trong trường hợp 1 lớp học sinh chọn nhiều năng khiếu và thời gian học không trùng nhau hoặc có nhiều học sinh không tham gia học năng khiếu, nhà trường phải tổ chức hoạt động dạy cho trẻ không tham gia học năng khiếu. Tránh trường hợp phân biệt đối xử học sinh học năng khiếu và học sinh không học năng khiếu.