Bài giảng thầy thích trí huệ mới nhất 2019

     
*

Bài thuyết pháp Niệm Phật Để Làm Gì Và Làm Gì Để Niệm Phật được thầy Thích Trí Huệ giảng trên ca tòng Huyền Trang (Đồng Nai)
*

Bài pháp thoại Tu được đại đức giảng sư Thích Trí Huệ ttiết giảng tại ca dua Phước Viên (318 mặt đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh,...

Bạn đang xem: Bài giảng thầy thích trí huệ mới nhất 2019


*

Bài pháp âm Cthị xã Thế Gian Còn Mang Thì Khổ được đại đức Thích Trí Huệ tngày tiết giảng trên Chùa Di Lặc (Quận Bình Tân, HCM)
*

Bài pháp thoại Knhị Tâm Mlàm việc Trí Phần 3 được đại đức Thích Trí Huệ tngày tiết giảng tại Học Viện Phật Giáo toàn nước các đại lý Lê Minh Xuân, HCM
*

Bài pháp âm Làm Gì Hết Khổ Thầy Ơi được thầy Thích Trí Huệ giảng vào khóa tu Phật thất lần sản phẩm công nghệ 41 trên ca dua Pháp Trường năm 2015
Bài tngày tiết pháp Đạo Lý Ta Bà Và Tịnh Độ bởi thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Long Hưng Tự (Quận Tân Bình, HCM) năm 2015
Bài pháp thoại Knhì Tâm Msinh sống Trí Phần 2 được đại đức giảng sư Thích Trí Huệ ttiết giảng trên ca tòng Thiên Phúc (Hải Phòng)
Bài ttiết pháp Đạo Phật Là Gì, Thế Nào Là Công Phu Tu Tập vị thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trên ca dua Hòa Liễu (Hải Phòng)
Bài ttiết pháp Vấn Đáp Phật Học Kỳ 2 được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Hào Quang (Hải Phòng) năm 2016
Bài pháp thoại Sướng Khổ Đọa Siêu Do Tâm Mình được đại đức Thích Trí Huệ tmáu giảng trên chùa Hào Quang (Hải Phòng)
Bài tmáu pháp Chữ Tu Thấy Không Mà Có, Sự Đời Thấy Có Nhỏng Không bởi thầy Thích Trí Huệ giảng trên Tịnh Xá Ngọc Nhân
Bài pháp thoại Vượt Qua Ma Nghiệp được đại đức Thích Trí Huệ ttiết giảng trên Mai Sơn Tự ngày 03/11/Ất Mùi
Bài pháp thoại 12 Nguyên ổn Tắc Sống Lâu Sống Khỏe được đại đức Thích Trí Huệ tngày tiết giảng trên Quan Âm Tu Viện (Quận Prúc Nhuận, HCM)
Bài tmáu pháp Tnhân hậu Lâm Bảo Huấn Phần 9 được thầy Thích Trí Huệ ttiết giảng. Gồm 3 phần: 1 - Người Xuất Gia. 2 - Lý tưởng Người Xuất...
Bài tngày tiết pháp Tnhân từ Lâm Bảo Huấn Phần 8 được thầy Thích Trí Huệ tmáu giảng. Gồm 3 phần: 1 - Người Xuất Gia. 2 - Lphát minh Người Xuất...

Xem thêm: Hoàng Tử Thiếu Lâm (Phần 1) Tập 2 Phim Hoàng Tử Thiếu Lâm Phần 2 Tập Cuối


Bài tmáu pháp Thiền đức Lâm Bảo Huấn Phần 7 được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng. Gồm 3 phần: 1 - Người Xuất Gia. 2 - Lý tưởng Người Xuất...
Bài tngày tiết pháp Tnhân từ Lâm Bảo Huấn Phần 6 được thầy Thích Trí Huệ ttiết giảng. Gồm 3 phần: 1 - Người Xuất Gia. 2 - Lý tưởng phát minh Người Xuất...