--- Bài new hơn ---

*

Khắc phục sự cố trang word bị lệch quý phái trái

Lần đầu bản thân gặp sự cố này là trên Microsoft Office 2007, sau thời điểm cẩn thận một hồi bản thân quyết định gỡ ra và cài đặt lại (nghi phần mềm lỗi). Để cẩn thận hơn, bản thân còn cài thêm một phiên không giống không giống là Office 2003 nhưng cuối cùng thì tình trạng vẫn vậy, trang soạn thảo của Word vẫn bị lệch về phía ban trái. Điều đó chứng tỏ thằng Office không hề gồm tội