Trung tâm mục vụ dòng chúa cứu thế

     
Các Loại địa điểm : Nhà Thờ, Nơi Thờ Cúng
Địa Chỉ : 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP HCM, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ : 10.7814371, 106.6807883
năng lượng điện Thoại :
E-mail :
Xếp Hạng : 4.50
Trang Mạng : trungtammucvudcct.com

Bạn đang xem: Trung tâm mục vụ dòng chúa cứu thế

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
>

Xem thêm: Đắp Mặt Nạ Lòng Trắng Trứng Gà Tuần Mấy Lần, Đắp Mặt Nạ Lòng Trắng Trứng Làm Trắng Da

frequently asked questions (FAQ):

Where is Trung vai trung phong Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế?

Trung trọng điểm Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế is located at: 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam.

Where are the coordinates of the Trung trung tâm Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế?

Latitude: 10.7814371 Longitude: 106.6807883